Jaunpils vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Zelma, Zemgus, Virma

Latvijas simtgades ietvaros rīkotie pasākumi
Jaunpils vidusskola

Laiks

Pasākums

Dalībnieki (klase, klašu grupa, skaits)

2017.-2018. gads, novembris

Sadarbībā ar LNVM– tematiskas izstādes un nodarbības skolēniem:

1.-12.klašu skolēni, vecāki, vietējā sabiedrība (300)

 

”Latvija brīvības cīņu laikā”

 
 

„Mēs, tauta”

 
 

„Ceļā uz Latvijas brīvību”

 

06.02.-12.02.2018

Kūlainis, pērstainis, delnainis

 

11.11.2018.

Lāpu gājiens

10.12.klašu skolēni, muzeja darbinieki (40)

 

Piemiņas brīdis Rubuļu kapos

1.-12.klašu skolēni, vecāki (300

 

Latvju zīmju paklāja veidošana no svecēm (katra klase)

 

2018.g.novembris

Daiļrunātāju konkurss „Es mīlu savu zemi - Latviju

1.-12.klašu skolēni,

16.11.2018.

Svētku koncerts 100-gadē”Katru brīdi, katru stundu Sirdi mūžā jāieliek”

vecāki, vietējā sabiedrība (300)

2018.g. oktobris

Radošo, lietišķo pulciņu skolēnu darbu izstāde, kas veltīta tēmai „Es radu Latviju, es daru Latviju

1.-12.klašu skolēni, vecāki, skolotāji (300)

2018.g.novembris

Kolāžu konkurs „Manas mājas – mana Jaunpils

 

2018.-2019.g. aprīlis

Katra klase gatavo Latvijas karti ar interesantiem, klases ekskursijās izpētītiem objektiem

 

2018.g.septembris -decembris

Atklātās stundas latviešu valodā un literatūrā, audzināšanā, vizuālajā mākslā , ģeogrāfijā, vēsturē, mūzikā un c. „Saredzi, sadzirdi, atpazīsti, saproti un izgaršo savu tēvu zemi” ,pieredzes apmaiņa. Audzināšanas stundās cikls par tradīcijām, zīmēm, to nozīmi.

1.-12.klašu skolēni (247)

2018.g.septembris

Sadarbībā ar domi un Jaunpils uzņēmējiem konkurss-”Es savā novadā kā vecāku azotē”

1.-12.klašu skolēni

(247)

2018.g.novembris

Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku lekciju cikls vidusskolēniem – „Kā mēs sargājam Latviju?”

10.-12.klašu skolēni(28)

2018.g. jūnijs

Tematiska ekskursija skolotājiem un skolas darbiniekiem

Skolotāji, skolas darbinieki  (40)

2017.-2018.m.g.

Labo darbu maratons

1.-12.klašu skolēni (247)

 

Izvele Patiesi 5

 

Jaunpils vidusskola. Pasākumu plāns 2017.- 2018. m. g. 2. pusgads (projekts)

 

Janvāris
10.01. Skolēnu Parlamenta sanāksme  10.01. 16.00 novada domes deputātu foto orientēšanās skolā (7.a)
11.01. Tehniskās jaunrades diena 1.-8.klašu skolēniem.
15.01. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme
16.01. plkst.10.00 Bankas diena 10.-12.klašu skolēniem.
17.01.Labdarības koncerti pansionātos „Ķīši” un „Rauda”19.01.plkst.15.00 Jaunpils novada jauniešu un politikas veidotāju tikšanās
22.01. Burtiņu svētki 1. klasei. Vecāku diena.
24.01.Karjeras dienas pasākumi 8.-12.klasēm Tukumā
29.01.Pasākums klašu grupās “No vaļasprieka līdz darbam, kuru tu mīli”
Februāris
03.02. Žetonu balle 12. klasei.
05.-09. 02. Izstāde "Kūlainis, pērstainis, delnainis" - 236 cimdu fotogrāfijas no 19.gs.
07.02. Donoru diena no  10.00-13.00
08.02. Skolēnu Parlamenta sanāksme
14.02. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme
12.02.-16.02. Mīļuma nedēļa.
23.02. Vecāku diena
19.-23.02. Projektu dienas
27.02. Leļļu izrāde “Mēness taurenis”
Marts
09.03. Kustību diena 1.-12. klašu skolēniem
12.03. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme
19.03. Skolēnu Parlamenta sanāksme
 26.03. Fotografēšanās
29.03. Pasākums „Zelta kurpīte”
Aprīlis
09.04. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme
10.04. Ē. Balodis  “Gliemezīša piedzīvojumi Lieldienās”
12.04. Skolēnu Parlamenta sanāksme
27.04. Kustību festivāls „Jaunpils 2018.”
Vecāku sapulces klašu grupās
Maijs
14.05. Skolēnu Parlamenta sanāksme
15.05. Starptautiskā ģimenes diena
18.05. Pēdējais zvans 9.un 12. kl.
29.05. Skolotāju sanāksme
31.05. Mācību gada noslēguma pasākums.
Jūnijs
  9. klases Izlaidums.
 12. klases izlaidums.

 

Jaunpils vidusskola. Pasākumu plāns 2017.- 2018. m. g. 1. pusgads (projekts)

 Septembris
1.09. Zinību diena. Skolas vecāku sapulce.
11.09.-15.09. Dzejas dienu pasākumi skolā. Ziedu kompozīciju izstāde.
12.09. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme.
15.09. SP sanāksme
19.09. 8.-12.klašu skolēniem nodarbība “Ko sēsi, to pļausi” . Lektore  Zane Veinberga
22.09. Olimpiskā diena “Sporto svaigā gaisā”  - dabas sporta zāle
26.09. Vecāku diena. 14.00  A. Strautmanes  nodarbība lietišķajā etiķetē 8.-12.klašu skolēniem, vecākiem un skolotajiem.
Oktobris
6.10. Skolotāju diena.
12.10. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme
13.10. Skolēnu Parlamenta sanāksme.
16.-20.10.  Rudens talkas.
19.10. Daces Briedes Zālītes lekcija 9.un12. klašu skolēniem
20.10. Pasākums „Skolā iet man ļoti patīk!” 1.-12. klašu skolēniem.
Kursi klašu audzinātājiem
Novembris
6.11. Skolēnu Parlamenta sanāksme.
7.11. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme.
10.11. Mārtiņdienas gadatirgus. Vecāku diena.
13.10. Apvienības “Abra Kadabra” brīnumu šovs mazajiem. (1.20)
13.-17.11. Valsts svētku pasākumi skolā. LNVM izstāde "Baltijas brīvības ceļš"
20.-24.11. Karjeras dienas.
28.11. Vecāku diena. Individuālās tikšanās ar skolotājiem.
Decembris                                                                                                                         
11.12. Skolēnu Parlamenta sanāksme
20.12. Skolotāju sanāksme
11.-15.12. „Mana klase gatavojas Ziemassvētkiem”
21.-22.12. Ziemassvētku pasākumi skolā.

 

 

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001