Jaunpils vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Zelma, Zemgus, Virma

Jaunpils vidusskolas interešu izglītības un pulciņu nodarbību grafiks 2017./2018. m. g. 1. semestrim (projekts)

                                                                 Apstiprinu:                                       J.Liepiņš

            

5.stunda

6.stunda

7.stunda

8.stunda

9.stunda

Pirmdiena

Aerobika

5-6 gadniekiem I.Martuzāne

(starpbrīdis)

Koris 1.-4.kl.

(M.Kabaka)

Aerobika   1.-6.kl.

(I.Martuzāne)

Basketbols

1.-4.klase (meitenes)

4.-5.klase(puiši)

2.-3.klase(puiši)

Koris 5.-9.kl.

(M.Kabaka)

Basketbols

1.-4.klase (meitenes)

4.-5.klase(puiši)

2.-3.klase(puiši)

Otrdiena

Tautas dejas

1.-2.kl.

(I.Liepiņa)

Award jauniešu pašizaugsmes programma

(A.Marčinkus)

Basketbols

6 g.-1.kl(.puiši)

Award jauniešu pašizaugsmes programma

(A.Marčinkus)

Tautas dejas

6.-9.kl.

(I.Liepiņa)

Koriģējošā

vingrošana

(A.Fridrihsons)

Jaunsargu nodarbības

(A.Pērkons)

Basketbols

2.-3.klase (puiši)

Teātra pulciņš 5.-12.klasēm

(G.Freimane)

Literārais pulciņš

(G.Ķirsone)

Koriģējošā vingrošana

(A.Fridrihsons)

Jaunsargu nodarbības

(A.Pērkons)

Basketbols

2.-3.klase (puiši)

Teātra pulciņš 5.-12.klasēm

(G.Freimane)

Trešdiena

 

„Čaklās rokas”

(A.Bogataja)

Tautas dejas

3.-5.klase (I.Liepiņa)

Basketbols

1.-4.klase (meitenes)?

Koris 1.-4.kl.

(M.Kabaka)

„Čaklās rokas”

(A.Bogataja)

Mazpulki

(L.Bierande)

Basketbols

1.-4.klase (meitenes)

4.-5.klase(puiši)

Koris 5.-9.kl.

(M.Kabaka)

„Čaklās rokas”

(A.Bogataja)

Mazpulki

(L.Bierande)

Basketbols

1.-4.kl.(meitenes)

4.-5.klase(puiši)

Ceturtdiena

Tautas dejas

1.-2.kl.

(I.Liepiņa)

Tautas dejas

3.-5.klase (I.Liepiņa)

Mazpulki

(L.Bierande)

 

Tautas dejas 5.-9.kl.

(I.Liepiņa)

Mazpulki

(L.Bierande)

Basketbols

1.-4.klase (meitenes)

4.-5.klase(puiši)

Literārais/

žurnālistikas (G.Ķirsone)

Mazpulki

(L.Bierande)

Basketbols

1.-4.klase (meitenes)

4.-5.klase(puiši)

Piektdiena

Aerobika

5-6 gadniekiem

(I.Martuzāne)

   (starpbrīdis)

Literārais/

žurnālistikas (G.Ķirsone)

Aerobika

1.-7.kl.

(I.Martuzāne)

Skatuves runa

(T. Juzupa)

Autoapmācība

10.-12.klasei

(J.Meiris)

Koris 1.-4.kl.

(M.Kabaka)

Aerobika7.-12.kl.

(I.Martuzāne)

Skatuves runa

(T. Juzupa)

Autoapmācība

10.-12.klasei

(J.Meiris)

Koris 5.-9.kl. (M.Kabaka)

Aerobika7.-12.kl.

(I.Martuzāne)

Skatuves runa

(T. Juzupa)

Autoapmācība

10.-12.klasei

(J.Meiris)

Basketbols

2.-3.klase (puiši)

4.-5.klase (puiši)

Koris 5.-9.kl. (M.Kabaka)

Autoapmācība 10.-12.klasei

(J.Meiris)

Basketbols

2.-3.klase (puiši)

4.-5.klase (puiši)

                              

Direktora vietniece audzināšanas jomā:                                                                    I.Martuzāne

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001