Back to Top

T:371 63162130   jaunpvsk@latnet.lv

Vārda dienu šodien svin: Dzelde, Zenta, Zelda

Skolas lietvedības darba laiks 2020.gada vasaras periodā

unnamed
unnamed
Skolas lietvedības darba laiks 2020.gada vasaras periodā

  • No 15.jūnija līdz 19. jūnijam un no 6 .augusta līdz 31. augustam darba dienās no plkst. 8.00 līdz 15.00
  • 24. jūlijā no plkst. 8.00 līdz 15.00

Lietvedes atvaļinājuma laikā nepieciešamības gadījumā zvanīt 29443886 (lietvede); 29105417 (vietnieks saimnieciskajā darbā).

Skolas ziņas (2020. gada maijā)

apbalv
apbalv
Katrai dienai tauriņa vieglumu,

Dzintara noslēpumainību,

Mirkļa liegu pieskārienu.

No dienas vairāk saņemt,

Nekā cerēts iegūt,

Citiem no sevis sniedzot,

Saņemt divkāršu prieku.

     (Aija Celma)

Sirsnīgi sveicam ar mācību gada noslēgumu visus Jaunpils vidusskolas skolotājus, vecākus un skolēnus! Šis pavasaris bija īpašs mums visiem – visi mācījāmies un strādājām kopā, bet atsevišķi. Jebkurā gadījumā – šis ir mums kopā nodzīvotais laiks – laiks mūsu skolā, mūsu mājās, mūsu Jaunpilī. Tā ir vieta, kur sapņot, realizēt savus sapņus un nodomus, satikt un veidot attiecības ar cilvēkiem, mācīties no dzīves.

Jaunpils vidusskolas piedāvājums jaunā mācību gada 10. klases skolēniem

Skola-KADREIZ-un-TAGAD-1
Skola-KADREIZ-un-TAGAD-1
Sākot ar 2020.gada 1.septembri, Jaunpils vidusskola īstenos jauno vispārējās vidējās izglītības standartu un kompetenču pieeju mācību procesā 10. klasei. Skolēni tiks izglītoti visās obligātajās mācību jomās ( valodu, sociālo un pilsonisko, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju , veselības , drošības un fiziskās aktivitātes) sekojošos mācību priekšmetos: latviešu valoda, angļu valoda, krievu valoda, vēsture un sociālās zinātnes, kultūras pamati, literatūra, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, matemātika, datorika, sports un veselība. Vidusskolas posmā skolēniem jāapgūst divi padziļinātie kursi, kur skolas piedāvājums ir svešvaloda (angļu valoda) un bioloģija, vai sociālās zinātnes un ķīmija, kā arī jāizstrādā projekta darbs. Piedāvāsim iespēju apgūt specializētos kursus, kuri nav obligāti: uzņēmējdarbības pamati, politika un tiesības, publiskā uzstāšanās. Tāpat skolēniem būs iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību, piedalīties dažādos interešu izglītības pulciņos, iesaistīties skolēnu parlamenta darbā, apgūt jaunas prasmes starptautiskajos skolu sadarbības projektos.

Kārtība, kāda jāievēro personām, uzturoties Jaunpils vidusskolas sporta stadionā

sportsballs1-2
sportsballs1-2
Kārtība, kāda jāievēro personām, uzturoties Jaunpils vidusskolas sporta stadionā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar vīrusa infekcijas slimību COVID-19

Apstiprināta ar direktora rīkojumu

Nr.78/1-9 2010.gada 15.maijā

 1.Publiskajā laikā stadionā drīkst darboties individuāli, ievērojot 2m distanci.

 2.Nedrīkst spēlēt sporta spēles, kurās ir fiziskais kontakts un darboties grupās.

 3.Laikā, kad notiek organizētas sporta nodarbības ar treneri, stadionā atrodas tikai organizētās grupas dalībnieki.

 4.Ievērot visus valstī noteiktos distancēšanās un higiēnas noteikumus.

 5.Ievērot stadiona iekšējās kārtības noteikumus.

 6.Ievērot stadiona publiskā apmeklējuma laikus:

Pirmdiena 8.00-17.30       19.00-22.00

 Otrdiena 8.00-16.30           20.00-22.00

 Trešdiena 8.00-17.30         19.00-22.00

 Ceturtdiena 8.00-16.30     20.00-22.00

 Piektdiena 8.00-17.30       19.00-22.00

 Sestdiena 10.00-22.00

 Svētdiena 10.00-22.00

 

 Pamats: Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojums

Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un

2020. gada 31. marta grozījumi

1 lapa no 20