Mūsu skolas Padome

Izlasi un lejuplāde

Gudro vecāku skola logo adobe pdf

logo adobe pdfVECĀKU FORUMS 30.10.2019.

Blogo adobe pdfērnu (0 - 7 gadi) emocionālā audzināšana

logo adobe pdfPusaudžu emocionālā audzināšana un veselība

logo adobe pdfGarīgā un emocionālā veselība vecumā 54+ un 65+

logo adobe pdfBezmaksas kursi vecākiem (4. un 5. seminārs)

Bezmaksas kursi vecākiem logo adobe pdf

logo adobe pdf

Skolas Padomes reglaments

 

 

Jaunpils vidusskolas Padome

 

 1. Edijs Pahmurkins – Priekšsēdētājs (29146835) 3. klase
 2. Oskars Niedra – Vietnieks (28667934) 4.klase, 10. klase
 3. Arita Mazberga - Vecāku pārstāvis (25447943) 1. klase
 4. Kristīne Pētersone - Vecāku pārstāvis (26554810) 1. klase,7. klase
 5. Līga Kaudze - Vecāku pārstāvis (26116271) 2. klase
 6. Viktorija Bula - Vecāku pārstāvis (28700312) 2. klase
 7. Laura Lenerte - Vecāku pārstāvis (25627143) 3. klase
 8. Agija Līvmane - Vecāku pārstāvis (29141825) 5. klase
 9. Eva Bērziņa - Vecāku pārstāvis (26595214) 5. klase
 10. Aivis Krūmiņš - Vecāku pārstāvis (29286767) 5. klase
 11. Sandra Beijere - Vecāku pārstāvis (26484236) 6. klase
 12. Baiba Priedniece - Vecāku pārstāvis (26112563) 7. klase
 13. Andris Krūmiņš - Saimn. pers. un vecāku pārstāvis (29105417) 8. klase
 14. Valdis Strods - Vecāku pārstāvis (29327140) 9. klase
 15. Armīns Neimanis - Vecāku pārstāvis (20271886) 9. klase
 16. Agita Holšteina - Vecāku pārstāvis (20249771) 11. klase
 17. Dzidra Krastiņa – Vecāku pārstāvis (29199878) 12. klase, 8. klase
 18. Jānis Liepiņš - Skolas direktors (26582986)
 19. Irēna Martuzāne - Pedagogu pārstāvis (26464378)
 20. Ligita Gintere - Jaunpils novada domes priekšsēdētāja (29246217)
 21. Pēteris Baranovskis - Jaunpils domes izpilddirektors (26436651)
 22. Deivids Riekstiņš – skolas parlamenta prezidents
 23. Ketija Keita Krastiņa – skolas parlamenta pārstāvis