Vērtēšana
Vērtēšana
Vērtēšanas kārtība attālinātās mācīšanās periodā

Ieskaišu grafiks aprīlī un maijā