aabeles
aabeles
Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:
Sava laime katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē jāatkūst
Un kā ābelei no augļu svara jānolūst.
Katram pašam jārūgst līdzi raugam -
Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.

/Imants Ziedonis/

9.un 12. klašu absolventi!

Ir atkal pavasaris. Daudziem tāds pats kā ik gadu, bet ne jums. Visiem jau jūtams iekšējs satraukums. Kādam mazāk, citam vairāk.
Šodien būtu skanējis jūsu mācību pēdējais zvans. Ieklausieties un izjūtiet to sevī! Sekos eksāmenu laiks. Dzīvē būs vēl daudz eksāmenu - gan citās mācību iestādēs, gan pati dzīve ir eksāmens.
Lai jums izdodas atrast sevi un būt uzticīgiem savam aicinājumam!
Lai jums vienmēr līdzās labs draugs! Draugi un mīļotie vērtē mūs atbilstoši tam, kā mēs paši sevi novērtējam. Mūsu vistuvākie cilvēki vislabāk izprot, ko mums nozīmē dzīve, viņi izjūt mūs tā, kā mēs paši sajūtam sevi, viņi paliek mums blakus gan uzvaras līksmē, gan nelaimē. Lai vienmēr, vienmēr pasaulē būtu kaut kas, ko gribat iemācīties, ko vēlaties darīt, kāda vieta, kur vēlaties nonākt, cilvēki, kurus gribat satikt!

Jaunpils vidusskolas kolektīvs

2020. gada 15. maijā