sportsballs1-2
sportsballs1-2
Kārtība, kāda jāievēro personām, uzturoties Jaunpils vidusskolas sporta stadionā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar vīrusa infekcijas slimību COVID-19

Apstiprināta ar direktora rīkojumu

Nr.78/1-9 2010.gada 15.maijā

 1.Publiskajā laikā stadionā drīkst darboties individuāli, ievērojot 2m distanci.

 2.Nedrīkst spēlēt sporta spēles, kurās ir fiziskais kontakts un darboties grupās.

 3.Laikā, kad notiek organizētas sporta nodarbības ar treneri, stadionā atrodas tikai organizētās grupas dalībnieki.

 4.Ievērot visus valstī noteiktos distancēšanās un higiēnas noteikumus.

 5.Ievērot stadiona iekšējās kārtības noteikumus.

 6.Ievērot stadiona publiskā apmeklējuma laikus:

Pirmdiena 8.00-17.30       19.00-22.00

 Otrdiena 8.00-16.30           20.00-22.00

 Trešdiena 8.00-17.30         19.00-22.00

 Ceturtdiena 8.00-16.30     20.00-22.00

 Piektdiena 8.00-17.30       19.00-22.00

 Sestdiena 10.00-22.00

 Svētdiena 10.00-22.00

 

 Pamats: Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojums

Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un

2020. gada 31. marta grozījumi