Skolas ziņas (2020. gada maijā)

apbalv
apbalv
Katrai dienai tauriņa vieglumu,

Dzintara noslēpumainību,

Mirkļa liegu pieskārienu.

No dienas vairāk saņemt,

Nekā cerēts iegūt,

Citiem no sevis sniedzot,

Saņemt divkāršu prieku.

     (Aija Celma)

Sirsnīgi sveicam ar mācību gada noslēgumu visus Jaunpils vidusskolas skolotājus, vecākus un skolēnus! Šis pavasaris bija īpašs mums visiem – visi mācījāmies un strādājām kopā, bet atsevišķi. Jebkurā gadījumā – šis ir mums kopā nodzīvotais laiks – laiks mūsu skolā, mūsu mājās, mūsu Jaunpilī. Tā ir vieta, kur sapņot, realizēt savus sapņus un nodomus, satikt un veidot attiecības ar cilvēkiem, mācīties no dzīves.

Nav pasaulē nejaušību, viss balstās uz likumsakarībām, tās reglamentē mūsu attiecības pašiem ar sevi un ar pasauli. Tautas valodā runājot – ko sēsi, to pļausi. Esam ļoti lepni par skolēniem, kuri, neskatoties uz krīzi, pielāgojās situācijai, prata patstāvīgi plānot savu laiku, izglītoties un iegūt augstus vērtējumus mācībās un interešu izglītības nodarbībās. Paldies vecākiem, kas, neskatoties uz saviem darbiem, savu ikdienu, prata atbalstīt visdārgāko, kas mums ir – savas atvasītes un novērtēja skolotāju darbu.

Jaunpils vidusskolas 2019./2020.m.g. mācību priekšmetu olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un sporta sacensību

laureāti.

Nr.

Vārds, uzvārds, personas kods

Mācību priekšmeti, konkursi, sporta pasākumi

Skolotājs

1.       

Anna Krista Dakša

1.vieta bioloģijas olimpiādē

1.vieta ekonomikas olimpiādē

Atzinība fizikas olimpiādē

Atzinība angļu val. olimpiādē

Atzinība ģeogrāfijas olimpiādē

J.Liepiņš

I.Dakša

I.Inkina

V.Rubīna

I.Dakša

2.       

Marija Sīmane

Atzinība angļu valodas olimpiādē

V.Rubīna

3.       

Sanija Bulaha

6.vieta angļu valodas olimpiādē

V. Rubīna

4.       

Evelīna Eva Stepanova

6.vieta angļu valodas olimpiādē

V. Rubīna

5.       

Deivids Riekstiņš

7.vieta bioloģijas olimpiādē

J.Liepiņš

6.       

Daiga Medvecka

9.vieta bioloģijas olimpiādē

J.Liepiņš

7.       

Tīna Birģele

9.vieta bioloģijas olimpiādē

I.Miķelsone

8.       

Aleksandra Mertena

6.vieta fizikas olimpiādē

10.vieta latviešu valodas olimpiādē

I.Inkina

M.Grīnfelde

9.       

Deina Pavāre

Atzinība fizikas olimpiādē

I.Inkina

10.   

Viktorija Niedre

Atzinība krievu valodas olimpiādē

M.Boguslovska

11.   

Kristena Ābele

Atzinība krievu valodas olimpiādē

I.Martuzāne

12.   

Anete Grāvīte

Atzinība ķīmijas olimpiādē

J.Ā. Briedis

13.   

Daiga Medvecka

3.vieta ķīmijas olimpiādē

J.Ā.Briedis

14.   

Ilna Anna Rone

Atzinība latviešu valodas olimpiādē

G.Ķirsone

15.   

Karlīna Leimane

6.vieta latviešu valodas olimpiādē

XXV Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss veltīts Ludviga van Bēthovena 250 gadu jubilejai. 3 vieta.

M.Grīnfelde

Skolotāja Eva Folkberga

16.   

Everita Muceniece

Atzinība latviešu valodas olimpiādē

M.Grīnfelde

17.   

Nellija Stikute

2.vieta vizuālās mākslas olimpiādē

A.Bogataja

18.   

Kintija Kora Krastiņa

Atzinība vizuālās mākslas olimpiādē

A.Bogataja

19.   

Agneta Anuškova

2.vieta vizuālās mākslas olimpiādē

A.Bogataja

20.   

Ketija Keita Krastiņa

Atzinība vizuālās mākslas olimpiādē

A.Bogataja

21.   

Jānis Kormis

8.vieta latviešu valodas olimpiādē

D.Mežraupa

22.   

Ieva Elīza Grigore

Atzinība latviešu valodas olimpiādē

I.Skricka

23.   

Kristiāna Oļeškēviča

10.vieta latviešu valodas olimpiādē

A.Bogataja

24.   

Marta Kristapsone

Trīs pirmās vietas

Tancor Goda 2019,

Kaļiņingradas apg.  

21.-22. decembris 2019. gads

Child and Youth week 2019,

Minska , Baltkrievija

LMDA reitinga sacensības

,, Pavasaris’’

Show dance solo junior

Rīga, Hanzas vidusskola

1. vieta

Starpnovadu skate – skatuves runa 1.pakāpe

Liene Bēniņa

Tamāra Juzupa

25.   

Justīne Zorika

Jūrmalas pilsētas atklātajā čempionātā mākslas vingrošanā 1. vieta

Z.Stepanova

26.   

Elīze Vasjatkina

Starpnovadu skate – skatuves runa 2.pakāpe

Tamāra Juzupa

27.   

Katrīna Ješkova

Starpnovadu skate – skatuves runa 2.pakāpe

Tamāra Juzupa

28.   

Komanda

Viktorija Niedre

Evelīna Bitere, Aivija Ņikiforova, Roberts Mārtiņš Gredzens, Markuss Ralfs Jefimovs

Valsts konkurss “FIZMIX Eksperiments” no 55 komandām 6. vieta un dalība finālā

Ilze Inkina

29.   

Komanda

L.Plezere

M.Kondrāte, A.Martukāne, V.Niedre, K.Oļeškeviča, J.Zvagule, K.Bičkova, A.Nikolajeva,

Zemgales novada mini basketbols 2. vieta

Ainārs Plezers

30.   

Renarts Ruskulis

1.vieta rudens kross

1.vieta 400m

A.Zaremba

31.   

Igors Cimmers

2. cieta četrcīņā, 3.vieta rudens kross

A.Zaremba

32.   

Roberts Krūmiņš

1.vieta 1500m, 3.vieta 100m

A.Zaremba

33.   

Ēriks Muško

2.vieta t/l, 3.vieta bumbiņas mešana

O.Cihanovska

34.   

Toms Kronbergs

1.vieta rudens kross

O.Cihanovska

35.   

Emīlija Krīgerte

1.vieta 800m, 2.vieta šķēpa mešana

A.Zaremba

36.   

Marika Priedniece

3.vieta četrcīņā

A.Zaremba

37.   

Rihards Logins

1.vieta 800m.

A.Zaremba

38.   

Albīna Juzupa

1.vieta šķēpa mešana, 2.vieta 800m.

A.Zaremba

39.   

Everita Muceniece

2v. 400m, 2v. b/skrējienā

A.Zaremba

40.   

Paula Patrīcija Putniece

Eiropas meiteņu basketbola līga, 3. vieta, Čehijā.

A.Čukste

41.   

Arnolds Nikolajevs

1.vieta un labākā spēlētāja tituls “Uzvarētāja kauss-2019”

O.Mīļais

42.   

Komanda

Elīza Baumane

Laura Medvecka

Reičela Kalmane

Latvijas Mazpulku padomes, biedrības ‘’Latvijas mazpulki’’ izsniegts 1. pakāpes sertifikāts par projektiem

Līga Bierande

43.   

Luīze Sproģe

‘’Latvijas mazpulki’’ izsniegts 1. pakāpes sertifikāts par projektu-“Iepazīsti soju”.

Līga Bierande

44.   

Evelīna Brunava

‘’Latvijas mazpulki’’ izsniegts 1. pakāpes sertifikāts par projektu-“Iepazīsti soju”.

Līga Bierande

45.   

Evelīna Bitere

‘’Latvijas mazpulki’’ izsniegts 1. pakāpes sertifikāts par projektu-“Iepazīsti soju”.

Līga Bierande

46.   

Elīna Ķilda

Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas diploms

 

47.   

Daniela Amanda Arele

Atzinība- starpnovadu mākslas darbu konkursā “Radi rotājot”.

Atzinība-konkurss “Lidice”

Aurika Bogataja

48.   

Albīna Juzupa

1.vieta jaunsargu sacensībās “Dalbiņa kauss 2018” valstī.

Andris Pērkons

49.   

Arnis Tiļļa

Atzinība   konkurss “Lidice”

Aurika Bogataja

50.   

Daiga Medvecka

Anna Krista Dakša

1. pakāpes sertifikāts par grupas projekta NO PASAKAS LĪDZ SPĒLEI izstrādi -reģionā.

Līga Bierande

9.-tajiem un 12.- tajiem gribas novēlēt būtiskāko – drosmi, izturību, pacietību un atbildību, kas balstītos uz Jūsu saprātīgu izvēli un rīcības brīvību. Jums ir brīvība domāt un izvēlēties savu nākotnes ceļu. Izmantojiet to - domājat, darbojaties, realizējat savus sapņus!

Sākot ar 2020.gada 1.septembri, Jaunpils vidusskola īstenos jauno vispārējās vidējās izglītības standartu un kompetenču pieeju mācību procesā 10.klasei. Skolēni tiks izglītoti visās obligātajās mācību jomās ( valodu, sociālo un pilsonisko, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju , veselības , drošības un fiziskās aktivitātes) sekojošos mācību priekšmetos: latviešu valoda, angļu valoda, krievu valoda, vēsture un sociālās zinātnes, kultūras pamati, literatūra, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, matemātika, datorika, sports un veselība. Vidusskolas posmā skolēniem jāapgūst divi padziļinātie kursi, kur skolas piedāvājums ir svešvaloda (angļu valoda) un bioloģija, vai sociālās zinātnes un ķīmija, kā arī jāizstrādā projekta darbs. Piedāvāsim iespēju apgūt specializētos kursus, kuri nav obligāti: uzņēmējdarbības pamati, politika un tiesības, publiskā uzstāšanās. Tāpat skolēniem būs iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību, piedalīties dažādos interešu izglītības pulciņos, iesaistīties skolēnu parlamenta darbā, apgūt jaunas prasmes starptautiskajos skolu sadarbības projektos.

 

Skolas administrācija

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731