ca4f8c32a11e
ca4f8c32a11e
Par Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu

Prasības, kuras jāievēro skolēniem, Covid-19 izplatības novēršanai