unnamed
unnamed
Aktuāla informācija vecākiem

 

  • 1. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā (šobrīd līdz 6.decembrim) mācības 7.-12. klašu skolēniem turpinās attālināti.
  • 2. Skolēnu/audzēkņu vecākiem/likumiskiem pārstāvjiem izvērtēt nepieciešamību apmeklēt izglītības iestādi. Iestādē drīkst uzturēties, par ierašanās iemeslu informējot iestādes dežurantu, obligāti jālieto sejas maska.
  • 3. Pirmsskolas grupās vecāki grupu telpās neienāk. Ar audzinātājām sazināties pa telefonu.
  • 4. Ja bērns no rīta jūtas slikti (paaugstināta temperatūra, iesnas, klepus, kakla sāpes u.c.), obligāti informējiet klases audzinātāju. Bērns skolu neapmeklē! Ja nav nepieciešama ārsta palīdzība, kavējuma attaisnojuma zīmi raksta vecāki. Ja ārsta palīdzība nepieciešama, turpmāko rīcību noteiks ārsts.
  • 5. Trešās personas iestādē drīkst uzturēties, aizpildot anketu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un iestādes apmeklējuma datumu, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā. Obligāti jālieto sejas maska.
  • 6. Interešu izglītības nodarbības un organizēti pasākumi nenotiek.
  • 7. Transports pēcpusdienā no skolas plkst. 14.00
  • 8. Brīdinām, ka skolas ēkās un teritorijā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

 

Informācija 1.-6. klašu skolēnu vecākiem.