decembris
decembris
Skolēnu veidotās Ziemassvētku apsveikuma kartiņas. (Apskatīt, atverot saiti)

 

 

Ar jums šai naktī lai notiek
Neparasts brīnums kāds,
Lai laime atnāk un paliek,
Lai vēlīgs likteņa prāts.
Lai mīlestības ir gana,
Ko saņemt un citiem dot,
Un nedienas gaismas zvanā,
Lai dvēsele pārkausēt prot.

(K. Apšukrūma)

 

Lai nezūd Ziemassvētku
gaišums un piepildās Jaunā gada cerības!

 

Jaunpils vidusskolas kolektīva vārdā

       direktors Jānis Liepiņš

2020. g. decembrī.