25335770-3d-man-leaning-on-red-information-icon-and-pointing-finger-at-it-isolated-over-white-background
25335770-3d-man-leaning-on-red-information-icon-and-pointing-finger-at-it-isolated-over-white-background
  Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem:

  • Skolēnu rudens brīvlaiks pagarināts par nedēļu – līdz 29. oktobrim;
  • No 1. novembra mācības klātienē atsāks 1.-3. klašu skolēni (lai atsāktu mācības klātienē, 29. oktobrī šo klašu skolēniem būs jāierodas skolā nodot siekalu testus);
  • No 1. novembra mācības attālināti notiks 4.-12. klašu skolēniem        (Šobrīd attālinātais mācību process plānots līdz 12.novembrim. Atsākot mācību procesu klātienē, 12. novembrī skolēniem būs jāierodas skolā nodot siekalu testus);
  • Pirmsskolas grupas apmeklē tikai tie audzēkņi, kuru vecāki nevar strādāt attālināti (nevar ierasties audzēkņi ar saslimšanas pazīmēm).