Back to Top

T:371 63162130   jaunpvsk@latnet.lv

Vārda dienu šodien svin: Margarita, Margrieta

Informācija skolēniem un vecākiem

083010361-800x534
083010361-800x534
Informācija skolēniem un vecākiem

1.    Mācību process attālināti notiek no 2020.gada 23.marta.
2.    Vispārēja komunikācija un ziņojumi skolēniem un viņu vecākiem pieejami mācību platformas Mykoob vēstuļu sadaļā un katrā mācību priekšmetā sadaļā – mājas darbi.
3.     Ja skolēns ir slims un nevar piedalīties mācību procesā, tāpat kā līdz šim par to vecāki paziņo klases audzinātājam.
4.    Skolēniem un  vecākiem katru dienu jāseko līdzi ierakstiem mācību platformā  Mykoob, kur atrodama informācija par veicamajiem uzdevumiem katrā mācību priekšmetā.
5.    Pēc veiktā uzdevuma skolotāji pārliecināsies, ka skolēns ir piedalījies mācību procesā, kas ir apliecinājums tam, ka nav kavējumu. Ja skolotājs no skolēna atbildi par darbu nesaņem, tad stundā parādās kavējums “n”.
6.    Mācību satura apguvei papildus skolēna lietošanā nodotajām mācību grāmatām un darba burtnīcām plānots izmantot šādus interneta resursus: uzdevumi.lv, soma.lv, maconis.zvaigzne.lv, u.c.
7.    1.-4.klašu skolēniem mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji sagatavo darba materiālus katram skolēnam mapē, kura, vienojoties ar klases audzinātāju, jāsaņem skolā 24.,31.martā un 7.aprīlī ( no plkst. 8.00 – 10.00)  , kā arī ar izpildītajiem uzdevumiem jānogādā atpakaļ 31.martā, 7.,14.aprīlī . Uzdevumi tiek plānoti vienai nedēļai. Ja vecākiem nav iespēju ierasties skolā norādītajā laikā, informēt klases audzinātāju un  materiālu piegādē tiks iesaistīta pašvaldības sociālā darbiniece.
8.    Ja skolēnam nepieciešama konsultācija kādā mācību priekšmetā, viņš sazinās ar skolotāju Mykoob un vienojas par tālāko sadarbību – telefonsarunu ar skolotāju, saraksti e-pastā, WhatsApp ziņas. Konsultāciju plānot laikā no plkst. 9.00 līdz 16.00
9.    Vienojoties ar priekšmetu pedagogiem, skolēniem tiks dota iespēja attālināti uzlabot nepietiekamos vērtējumus, kas iegūti marta mēnesī.
10.    Vecākiem, sazinoties ar skolotājiem,  bez Mykoob, iespējams izmantot arī īsziņas, WhatsApp ziņas, telefonsarunas.

Lietvedības darba laiks no 16.03.2020. līdz 20.03.2020.

mockup1
mockup1
Lietvedība no 16.03.2020. līdz 14.04.2020. strādā no 9.00 līdz 13.00.

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

11318-civid_2
11318-civid_2
Ārkārtējās situācijas laikā:

4.1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;

4.2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;

4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;

4.4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);

4.5. ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem.

Vairāk informācijas https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Izglītības un zinātnes ministrijas un slimību profilakses un kontroles centra informācija

viir
viir
Izglītības un zinātnes ministrija lūdz izglītības iestādes informēt vecākus rīkoties atbildīgi un ievērot atbildīgo dienestu rekomendācijas neapmeklējot vīrusa skartās valstis. Šobrīd ir stingrs aicinājums neapmeklēt sešas riska valstis – Japānu, Dienvidkoreju, Ķīnu, Itāliju, Irānu un Singapūru, bet vēl par citām pasaules valstīm (21) ir ieteikums rūpīgi izvērtēt nepieciešamību tās apmeklēt. Ja skolēns būs apmeklējis kādu no sešām “Covid-19” riska valstīm, vecākiem pēc atgriešanās būs jānodrošina 14 dienu karantīna.

Aicinājums iedzīvotājiem

Par COVID-19 skartajām teritorijām un infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs

3 lapa no 20