Informācija par skolotāju streiku

25335770-3d-man-leaning-on-red-information-icon-and-pointing-finger-at-it-isolated-over-white-background
25335770-3d-man-leaning-on-red-information-icon-and-pointing-finger-at-it-isolated-over-white-background
Cienījamie vecāki!

Informējam, ka Jaunpils vidusskolas skolotāji pievienojas Latvijas Izglītības un Zinātnes Darbinieku Arodbiedrības organizētajam skolotāju streikam, un no 19. septembra pirmsskola un skola tiek slēgta. Par darba atsākšanu sekos informācija.

LIZDA informācija vecākiem

Futbola diena 02.09.2022.

Green and White Modern Football Game Day Flyer
Green and White Modern Football Game Day Flyer

Zinību diena 2022

page-0
page-0
  ZINĪBU DIENA – 1.SEPTEMBRIS

JAUNPILS VIDUSSKOLĀ

 

8.30 pulcējamies savās klašu telpās

 

9.00 audzināšanas stunda klasēs, audzinātāja apsveikums, informācija jaunajam mācību gadam, instruktāžas, pasākumu plānošana

 

9.00 aktu zālē  skolas vecāku sapulce

 

10.30 Svinīgā līnija skolas pagalmā

 

11.30 audzinātāja stunda kopā ar skolēniem un vecākiem

 

Skolas administrācija

Skolas lietvedības darba laiks 2022.gada vasaras periodā

work-courses-education-professional-courses-1-35958553.800
work-courses-education-professional-courses-1-35958553.800
Skolas lietvedības darba laiks 2022.gada vasaras periodā

Lietvedes un skolas direktora atvaļinājuma laikā no 1. jūlija līdz 12. augustam nepieciešamības gadījumā zvanīt direktora vietniekiem:

Andrim Krūmiņam no 1. jūlija līdz 16. jūlijam (29105417)

Agitai Trokšai Grāvītei no 18. jūlija līdz 22. jūlijam (28646482)

Ilzei Inkinai no 25. jūlija līdz 29. jūlijam (26815485)

Gitai Leimanei no 1. augusta līdz 5. augustam (29231381)

Irēnai Martuzānei no 8. augusta līdz 12. augustam (26464378)

Skolas administrācija

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731