Skolas ziņas (2020. gada maijā)

apbalv
apbalv
Katrai dienai tauriņa vieglumu,

Dzintara noslēpumainību,

Mirkļa liegu pieskārienu.

No dienas vairāk saņemt,

Nekā cerēts iegūt,

Citiem no sevis sniedzot,

Saņemt divkāršu prieku.

     (Aija Celma)

Sirsnīgi sveicam ar mācību gada noslēgumu visus Jaunpils vidusskolas skolotājus, vecākus un skolēnus! Šis pavasaris bija īpašs mums visiem – visi mācījāmies un strādājām kopā, bet atsevišķi. Jebkurā gadījumā – šis ir mums kopā nodzīvotais laiks – laiks mūsu skolā, mūsu mājās, mūsu Jaunpilī. Tā ir vieta, kur sapņot, realizēt savus sapņus un nodomus, satikt un veidot attiecības ar cilvēkiem, mācīties no dzīves.

Jaunpils vidusskolas piedāvājums jaunā mācību gada 10. klases skolēniem

Skola-KADREIZ-un-TAGAD-1
Skola-KADREIZ-un-TAGAD-1
Sākot ar 2020.gada 1.septembri, Jaunpils vidusskola īstenos jauno vispārējās vidējās izglītības standartu un kompetenču pieeju mācību procesā 10. klasei. Skolēni tiks izglītoti visās obligātajās mācību jomās ( valodu, sociālo un pilsonisko, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju , veselības , drošības un fiziskās aktivitātes) sekojošos mācību priekšmetos: latviešu valoda, angļu valoda, krievu valoda, vēsture un sociālās zinātnes, kultūras pamati, literatūra, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, matemātika, datorika, sports un veselība. Vidusskolas posmā skolēniem jāapgūst divi padziļinātie kursi, kur skolas piedāvājums ir svešvaloda (angļu valoda) un bioloģija, vai sociālās zinātnes un ķīmija, kā arī jāizstrādā projekta darbs. Piedāvāsim iespēju apgūt specializētos kursus, kuri nav obligāti: uzņēmējdarbības pamati, politika un tiesības, publiskā uzstāšanās. Tāpat skolēniem būs iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību, piedalīties dažādos interešu izglītības pulciņos, iesaistīties skolēnu parlamenta darbā, apgūt jaunas prasmes starptautiskajos skolu sadarbības projektos.

Kārtība, kāda jāievēro personām, uzturoties Jaunpils vidusskolas sporta stadionā

sportsballs1-2
sportsballs1-2
Kārtība, kāda jāievēro personām, uzturoties Jaunpils vidusskolas sporta stadionā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar vīrusa infekcijas slimību COVID-19

Apstiprināta ar direktora rīkojumu

Nr.78/1-9 2010.gada 15.maijā

 1.Publiskajā laikā stadionā drīkst darboties individuāli, ievērojot 2m distanci.

 2.Nedrīkst spēlēt sporta spēles, kurās ir fiziskais kontakts un darboties grupās.

 3.Laikā, kad notiek organizētas sporta nodarbības ar treneri, stadionā atrodas tikai organizētās grupas dalībnieki.

 4.Ievērot visus valstī noteiktos distancēšanās un higiēnas noteikumus.

 5.Ievērot stadiona iekšējās kārtības noteikumus.

 6.Ievērot stadiona publiskā apmeklējuma laikus:

Pirmdiena 8.00-17.30       19.00-22.00

 Otrdiena 8.00-16.30           20.00-22.00

 Trešdiena 8.00-17.30         19.00-22.00

 Ceturtdiena 8.00-16.30     20.00-22.00

 Piektdiena 8.00-17.30       19.00-22.00

 Sestdiena 10.00-22.00

 Svētdiena 10.00-22.00

 

 Pamats: Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojums

Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un

2020. gada 31. marta grozījumi

Sveicam Pēdējā skolas zvana svētkos!

aabeles
aabeles
Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:
Sava laime katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē jāatkūst
Un kā ābelei no augļu svara jānolūst.
Katram pašam jārūgst līdzi raugam -
Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.

/Imants Ziedonis/

9.un 12. klašu absolventi!

Ir atkal pavasaris. Daudziem tāds pats kā ik gadu, bet ne jums. Visiem jau jūtams iekšējs satraukums. Kādam mazāk, citam vairāk.
Šodien būtu skanējis jūsu mācību pēdējais zvans. Ieklausieties un izjūtiet to sevī! Sekos eksāmenu laiks. Dzīvē būs vēl daudz eksāmenu - gan citās mācību iestādēs, gan pati dzīve ir eksāmens.
Lai jums izdodas atrast sevi un būt uzticīgiem savam aicinājumam!
Lai jums vienmēr līdzās labs draugs! Draugi un mīļotie vērtē mūs atbilstoši tam, kā mēs paši sevi novērtējam. Mūsu vistuvākie cilvēki vislabāk izprot, ko mums nozīmē dzīve, viņi izjūt mūs tā, kā mēs paši sajūtam sevi, viņi paliek mums blakus gan uzvaras līksmē, gan nelaimē. Lai vienmēr, vienmēr pasaulē būtu kaut kas, ko gribat iemācīties, ko vēlaties darīt, kāda vieta, kur vēlaties nonākt, cilvēki, kurus gribat satikt!

Jaunpils vidusskolas kolektīvs

2020. gada 15. maijā

Reģistrējies skolas salidojumam

eka3

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731