Informācija vecākiem

image003
image003
Labdien!  Aicinām uzzināt, kā ar prieku iesiastīt bērnus praktiskās nodarbēs, noskatoties bezmaksas video ZRKAC Youtube kanālā: https://youtu.be/W3yJZGmAzWY.

Pateicība vecākiem

bilde2
bilde2
Paldies 1. - 4. klašu skolēnu un 5. - 6. gadīgo audzēkņu vecākiem par sapratni un atsaucību! Mācību materiāli darbam mājās tika paņemti savlaicīgi. Lai veicas ar darbu izpildi!

Jaunpils vidusskolas direktors Jānis Liepiņš

Informācija skolēniem un vecākiem

083010361-800x534
083010361-800x534
Informācija skolēniem un vecākiem

1.    Mācību process attālināti notiek no 2020.gada 23.marta.
2.    Vispārēja komunikācija un ziņojumi skolēniem un viņu vecākiem pieejami mācību platformas Mykoob vēstuļu sadaļā un katrā mācību priekšmetā sadaļā – mājas darbi.
3.     Ja skolēns ir slims un nevar piedalīties mācību procesā, tāpat kā līdz šim par to vecāki paziņo klases audzinātājam.
4.    Skolēniem un  vecākiem katru dienu jāseko līdzi ierakstiem mācību platformā  Mykoob, kur atrodama informācija par veicamajiem uzdevumiem katrā mācību priekšmetā.
5.    Pēc veiktā uzdevuma skolotāji pārliecināsies, ka skolēns ir piedalījies mācību procesā, kas ir apliecinājums tam, ka nav kavējumu. Ja skolotājs no skolēna atbildi par darbu nesaņem, tad stundā parādās kavējums “n”.
6.    Mācību satura apguvei papildus skolēna lietošanā nodotajām mācību grāmatām un darba burtnīcām plānots izmantot šādus interneta resursus: uzdevumi.lv, soma.lv, maconis.zvaigzne.lv, u.c.
7.    1.-4.klašu skolēniem mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji sagatavo darba materiālus katram skolēnam mapē, kura, vienojoties ar klases audzinātāju, jāsaņem skolā 24.,31.martā un 7.aprīlī ( no plkst. 8.00 – 10.00)  , kā arī ar izpildītajiem uzdevumiem jānogādā atpakaļ 31.martā, 7.,14.aprīlī . Uzdevumi tiek plānoti vienai nedēļai. Ja vecākiem nav iespēju ierasties skolā norādītajā laikā, informēt klases audzinātāju un  materiālu piegādē tiks iesaistīta pašvaldības sociālā darbiniece.
8.    Ja skolēnam nepieciešama konsultācija kādā mācību priekšmetā, viņš sazinās ar skolotāju Mykoob un vienojas par tālāko sadarbību – telefonsarunu ar skolotāju, saraksti e-pastā, WhatsApp ziņas. Konsultāciju plānot laikā no plkst. 9.00 līdz 16.00
9.    Vienojoties ar priekšmetu pedagogiem, skolēniem tiks dota iespēja attālināti uzlabot nepietiekamos vērtējumus, kas iegūti marta mēnesī.
10.    Vecākiem, sazinoties ar skolotājiem,  bez Mykoob, iespējams izmantot arī īsziņas, WhatsApp ziņas, telefonsarunas.

Reģistrējies skolas salidojumam

eka3

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731