Atbalsta personāls Jaunpils vidusskolā

Psihologs

Irina Rosicka

Logopēds

Danita Siliņa - Šadurova

Speciālais pedagogs

Viktorija Krīgerte

Sociālais pedagogs

Dace Adiņa

Bibliotekāre

Andra Bīlava