Jaunpils vidusskola. Pasākumu plāns 2019.- 2020. m. g. 2. pusgads (projekts)

Janvāris

-- karjeras izvēles mēnesis, tikšanās klasēs, klašu grupās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, studentiem, labie darbi, patriotiski pasākumi, gatavošanās projektiem Jaunpilī februāra mēnesī.

10.01. Skolēnu Parlamenta sanāksme

13.01. Burtiņu svētki 1. klasei. Vecāku diena.

15.01. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

20.01.Barikāžu atceres diena.

27.01. Informatīvs stends par 26.janvāri.

  1. 01.Karjeras dienas pasākumi 10.-12.klasēm Tukumā

29.01. Pasākums klašu grupās “No vaļasprieka līdz darbam, kuru tu mīli”

Februāris

- projektu mēnesis

01.02. Žetonu balle 12. klasei.

03.-7.02. Projekts “FariTaleslife” Jaunpilī – Ungārija, Nīderlande, Itālija, Latvija

06.02. Skolēnu Parlamenta sanāksme, Karjeras dienas Tukumā 8.-9.klasēm

10.02. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

11.02.-14.02. Mīļuma nedēļa.

14.02. Valentīndienas ballīte, Popiela 5.-12.klašu skolēniem.

21.02. Vecāku diena

28.02. Izstādes “Skola 2020” apmeklējums. 9.-12. klase

Marts

- sporta, veselības, kustību mēnesis, ekskursiju laiks

02.-08.02. Projektu dienas, Erasmus+ projekts “Be aware for your future”, Polija, Itālija, Lietuva, Turcija,Latvija

Karjeras diena – iepazīstam glābšanas dienestu profesijas

5.03. SP sanāksme

13.03. Kustību diena 1.-12. klašu skolēniem

18.03. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

27.03. Pasākums „Zelta kurpīte”

30.03. Fotografēšanās

Aprīlis

- vecāku mēnesis, vecāku sapulces klašu grupās, individuālās tikšanās, pavasara ekskursiju laiks,

01.04. Joku diena

6.04. Skolēnu Parlamenta sanāksme

15.04. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

24.04. Vecāku diena. Individuālās tikšanās.

30.04. Baltā galdauta svētku koncerts.

Maijs

- atvērtā skola, ciemiņu mēnesis

08.05. 10.-11.klasēm Lestenes Otrā pasaules kara kritušo piemiņas vietas apmeklējums

11.05. Skola – Eiropas vēstnesis. Skolēnu Parlamenta sanāksme

15.05. Stipra ģimene Latvijai. Starptautiskā ģimenes diena – pasākums Kartavkalnos.

15.05. Pēdējais zvans 9.un 12. klasēm

27.05. Skolotāju sanāksme

27.05. Futbola diena

29.05. Mācību gada noslēguma pasākums. Koncerts parkā

Jūnijs

  1. klases Izlaidums.
  2. klases izlaidums.

 

Jaunpils vidusskola. Pasākumu plāns 2019.- 2020. m. g. 1. pusgads (projekts)

pas
pas
Septembris

– adaptācijas mēnesis – klašu pārgājienu, ekskursiju laiks. Projektu “FariTaleslife” un CLEAR uzsākšana

2.09. Zinību diena. Skolas vecāku sapulce.

2.09.-13.09. Adaptācijas nedēļas. Ekskursijas, pārgājieni, klašu pasākumi.

13.09. SP pirmā tikšanās. Darba plānošana.

16.09. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme. (Tematisko plānu iesniegšana).

20.09. Olimpiskā diena ”Nāc un vingrot sāc!”. Zīmējumu un eseju konkurss.

26.09. Drošības diena skolā. Valsts policijas lekcijas klašu grupām.

27.09. 10.-12.klašu skolēniem tikšanās ar žurnālistu Filipu Lastovski. Mācību nodarbība par medijpratību un kritisko domāšanu.

Oktobris

- karjeras izvēles mēnesis, tikšanās klasēs, klašu grupās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, studentiem, vecākiem, tematiskas vecāku sanāksmes klašu grupās

4.10. Skolotāju diena.

7.-11.10. Projekts Gruzijā. (trīs skolotāji)

11.10. SP tikšanās

15.10. Audzinātāju un interešu izglītības skolotāju sanāksme, vecāku diena.

14.-18.10. Karjeras nedēļa

18.10. Pasākums „Skolā iet man ļoti patīk!” 1.-12. klašu skolēniem

21.-25.10. Erasmus+ projekts “Be aware for your future”, Turcija (7 skolēni, 2 skolotāji)

28.10.-1.11. Izstāde "'Valsts prezidenta institūcija Latvijā" no LNVM

31.10. Karjeras izvēles ceļš krāsainajās smiltīs! 9.klašu skolēniem (karjeras projekts)

Novembris

–Valsts svētku mēnesis, vecāku mēnesis, vecāku sapulces klašu grupās, individuālās tikšanās

4.11. Kas ir teātris? Koncertlekcija 5.-7. (plkst. 10.05.) un 8.-12.klašu skolēniem (plkst. 11.15.)Skolas somas projekta ietvaros

8.11. Mārtiņdienas gadatirgus. Vecāku diena

11.-15.11. Valsts svētku pasākumi skolā

6.11. Sporta un veselības diena.

7.11. Skolēnu Parlamenta sanāksme.

11.11. Lāčplēša diena. Rubuļu kapu apmeklējums, piemiņas brīdis.

12.11. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

27.11. Individuālās tikšanās ar skolēnu vecākiem. Lekcija vecākiem.

Karjeras pasākums

Decembris

­- ziemas saulgriežu laiks, gatavošanās Ziemassvētku pasākumiem    

4.12. Sporta diena – Man patīk būt ziemā!

13.12. Skolēnu Parlamenta sanāksme, nakts skolā

16.12. Skolotāju sanāksme

18.12. Ģenerālmēģinājumi.

19.-20.12. Ziemassvētku pasākumi skolā.

Jaunpils vidusskola. Pasākumu plāns 2018.- 2019. m. g. 2. pusgads (projekts)

pasakums
pasakums
Janvāris

-- karjeras izvēles mēnesis, tikšanās klasēs, klašu grupās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, studentiem, labie darbi, patriotiski pasākumi, projekts “Māksla”, projekts “Pirmā palīdzība”

10.01. Skolēnu Parlamenta sanāksme

14.01. Burtiņu svētki 1. klasei. Vecāku diena.

15.01. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

17.01 Skolēnu parlamenta – Tukums, Engure, Jaunpils pasākums

21.01.Barikāžu atceres dienas pasākumi. Informatīvs stends par 26.janvāri.

24.01. Karjeras dienas pasākumi 8.-12.klasēm Tukumā

29.01. Pasākums klašu grupās “No vaļasprieka līdz darbam, kuru tu mīli”(fotogrāfs, darbs televīzijā, tūrisms)

Labdarības koncerti pansionātos “Ķīši” un “Rauda”

Februāris

- projektu mēnesis

02.02. Žetonu balle 12. klasei.

07.02. Donoru diena no 10.00-13.00

08.02. Skolēnu Parlamenta sanāksme

11.02. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

11.02.-15.02. Mīļuma nedēļa.

22.02. Vecāku diena

25.-28.02. Skolas akreditācija

Marts

- sporta, veselības, kustību mēnesis, ekskursiju laiks, projekts Itālijā “Pirmā palīdzība”

01.03. Izstādes “Skola 2019” apmeklējums 8.-12.klasēm

08.03. Kustību diena 1.-12. klašu skolēniem

12.03. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

21.03. Skolēnu Parlamenta sanāksme

25.03. Fotografēšanās

29.03. Pasākums „Zelta kurpīte”

Aprīlis

- vecāku mēnesis, vecāku sapulces klašu grupās, individuālās tikšanās, pavasara ekskursiju laiks, 01.04. Joku diena

09.04. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

12.04. Skolēnu Parlamenta sanāksme

26.04. Kustību festivāls „Jaunpils 2019.”

29.04. Latvija sākas ar mājām…Vecāku diena

Maijs

- atvērtā skola, ciemiņu mēnesis, Erasmus + projekts Turcijā “Globālā izglītība prātam un sirdij, māksla…”

03.05. Baltā galdauta svētki. Sadraudzības koncerts skolā

08.05. 10.-12.klasēm Lestenes Otrā pasaules kara kritušo piemiņas vietas apmeklējums

09.05. Skola – Eiropas vēstnesis. Skolēnu Parlamenta sanāksme

10.05. Māmiņdienas koncerts

15.05. Stipra ģimene Latvijai. Starptautiskā ģimenes diena. Pirmās palīdzības sacensības.

17.05. Pēdējais zvans 9.un 12. klasēm

27.05. Skolotāju sanāksme

30.05. Futbola diena

31.05. Mācību gada noslēguma pasākums. Koncerts parkā

Jūnijs

  1. klases Izlaidums.
  2. klases izlaidums.

5-6 gadīgo bērnu grupiņu pasākumi

Mārtiņdienas koncerts "'Ežuka katliņš." -8. novembrī
Ziemassvētki 20. decembrī
Svētki māmiņām - 9.maijs
6 gad.izlaidums - 30.maijs

Vēl nāks klāt Skolas somas, Vesels Jaunpils novadā un karjeras projekta pasākumi.

Jaunpils vidusskola. Pasākumu plāns 2018.- 2019. m. g. 1. pusgads (projekts)

 Septembris

– adaptācijas mēnesis – klašu pārgājienu, ekskursiju laiks. Projekts “Slavenības”, “Jaunpilnieka portrets laikā”

3.09. Zinību diena. Skolas vecāku sapulce. Skolas sporta laukuma atklāšana.

10.09.-14.09. Dzejas dienas . Tikšanās ar dzejniecēm Aiju Celmu un Intu Špilleri.

12.09. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme. (Tematisko plānu iesniegšana).

21.09. Olimpiskā diena ”Teniss vieno”. Zīmējumu un eseju konkurss “Mana tenisa zvaigzne”

26.09. Drošības diena skolā. Valsts policijas lekcijas klašu grupām.

27.09. Tikšanās ar personībām! 8.-12.kl. plkst.13.30 tikšanās ar politiķi Uldi Auguli.

27.09. SP sanāksme

Oktobris

- karjeras izvēles mēnesis, tikšanās klasēs, klašu grupās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, studentiem, vecākiem, muzeju piedāvājumu iepazīšana

1.10. Starptautiskā veco ļaužu diena. Omīšu un opīšu pēcpusdiena.

1.- 7.10. Erasmus + projekts Vācijā “Globālā izglītība prātam un sirdij, slavenības…”

5.10. Skolotāju diena, metodiskā diena LVVM.

8.-12.10. Karjeras nedēļa “Būvē savu karjeru pats!” Vecāku diena “Palīdzi savam bērnam izvēlēties karjeru” Konkurss skolēniem “Mans portfolio”.

8.-12.10 Erasmus+ projekts “Pirmā palīdzība” Lietuvā

11.10. Sporta diena – Stipro skrējiens. Tikšanās ar spēka sporta pārstāvjiem un skaistumkopšanas speciālistu.

17.10. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

17.10. Skolēnu Parlamenta sanāksme

19.10. Pasākums „Skolā iet man ļoti patīk!” 5.-12. klašu skolēniem, SP sadraudzības vakars

19.10. Pasākums – profesijas animācijā - “Multenkulten” 1.-5.klašu skolēniem

Novembris

–Valsts svētku mēnesis, vecāku mēnesis, vecāku sapulces klašu grupās, individuālās tikšanās, konkurss “Jaunpilnieka portrets laikā, fotogrāfijā un stāstā”, gatavošanās Barikāžu laika atceres pasākumam – ierindas skatei

1.11. “Es būšu uzņēmējs”, karjeras nodarbība 6.,7.,8. klašu skolēniem. Lektors Mārtiņš Geida

9.11. Mārtiņdienas gadatirgus. Vecāku diena

12.-16.11. Valsts svētku pasākumi skolā

8.11. Skolēnu Parlamenta sanāksme.

11.11. Lāčplēša diena. Svinīgais brīdis pie skolas. Sveču kompozīcijas, lāpu gājiens, Rubuļu kapu apmeklējums, piemiņas brīdis.

21.11. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

29.11. Individuālās tikšanās ar skolēnu vecākiem. Lekcija vecākiem “Pozitīvi risinājumi bērnu audzināšanā”, lektore Iveta Aunīte

.Decembris

­- ziemas saulgriežu laiks, gatavošanās Ziemassvētku pasākumiem    

4.12. Sporta diena – Man patīk būt ziemā!                                                                                                              

12.12. Skolēnu Parlamenta sanāksme

19.12. Skolotāju sanāksme

19.-21.12. Ziemassvētku pasākumi skolā.

 
 
Latvijas simtgades ietvaros rīkotie pasākumi
Jaunpils vidusskola

Laiks

Pasākums

Dalībnieki (klase, klašu grupa, skaits)

2017.-2018. gads, novembris

Sadarbībā ar LNVM– tematiskas izstādes un nodarbības skolēniem:

1.-12.klašu skolēni, vecāki, vietējā sabiedrība (300)

 

”Latvija brīvības cīņu laikā”

 
 

„Mēs, tauta”

 
 

„Ceļā uz Latvijas brīvību”

 

06.02.-12.02.2018

Kūlainis, pērstainis, delnainis

 

11.11.2018.

Lāpu gājiens

10.12.klašu skolēni, muzeja darbinieki (40)

 

Piemiņas brīdis Rubuļu kapos

1.-12.klašu skolēni, vecāki (300

 

Latvju zīmju paklāja veidošana no svecēm (katra klase)

 

2018.g.novembris

Daiļrunātāju konkurss „Es mīlu savu zemi - Latviju

1.-12.klašu skolēni,

16.11.2018.

Svētku koncerts 100-gadē”Katru brīdi, katru stundu Sirdi mūžā jāieliek”

vecāki, vietējā sabiedrība (300)

2018.g. oktobris

Radošo, lietišķo pulciņu skolēnu darbu izstāde, kas veltīta tēmai „Es radu Latviju, es daru Latviju

1.-12.klašu skolēni, vecāki, skolotāji (300)

2018.g.novembris

Kolāžu konkurs „Manas mājas – mana Jaunpils

 

2018.-2019.g. aprīlis

Katra klase gatavo Latvijas karti ar interesantiem, klases ekskursijās izpētītiem objektiem

 

2018.g.septembris -decembris

Atklātās stundas latviešu valodā un literatūrā, audzināšanā, vizuālajā mākslā , ģeogrāfijā, vēsturē, mūzikā un c. „Saredzi, sadzirdi, atpazīsti, saproti un izgaršo savu tēvu zemi” ,pieredzes apmaiņa. Audzināšanas stundās cikls par tradīcijām, zīmēm, to nozīmi.

1.-12.klašu skolēni (247)

2018.g.septembris

Sadarbībā ar domi un Jaunpils uzņēmējiem konkurss-”Es savā novadā kā vecāku azotē”

1.-12.klašu skolēni

(247)

2018.g.novembris

Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku lekciju cikls vidusskolēniem – „Kā mēs sargājam Latviju?”

10.-12.klašu skolēni(28)

2018.g. jūnijs

Tematiska ekskursija skolotājiem un skolas darbiniekiem

Skolotāji, skolas darbinieki  (40)

2017.-2018.m.g.

Labo darbu maratons

1.-12.klašu skolēni (247)

 

Izvele Patiesi 5

 

Jaunpils vidusskola. Pasākumu plāns 2017.- 2018. m. g. 2. pusgads (projekts)

 

Janvāris
10.01. Skolēnu Parlamenta sanāksme  10.01. 16.00 novada domes deputātu foto orientēšanās skolā (7.a)
11.01. Tehniskās jaunrades diena 1.-8.klašu skolēniem.
15.01. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme
16.01. plkst.10.00 Bankas diena 10.-12.klašu skolēniem.
17.01.Labdarības koncerti pansionātos „Ķīši” un „Rauda”19.01.plkst.15.00 Jaunpils novada jauniešu un politikas veidotāju tikšanās
22.01. Burtiņu svētki 1. klasei. Vecāku diena.
24.01.Karjeras dienas pasākumi 8.-12.klasēm Tukumā
29.01.Pasākums klašu grupās “No vaļasprieka līdz darbam, kuru tu mīli”
Februāris
03.02. Žetonu balle 12. klasei.
05.-09. 02. Izstāde "Kūlainis, pērstainis, delnainis" - 236 cimdu fotogrāfijas no 19.gs.
07.02. Donoru diena no  10.00-13.00
08.02. Skolēnu Parlamenta sanāksme
14.02. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme
12.02.-16.02. Mīļuma nedēļa.
23.02. Vecāku diena
19.-23.02. Projektu dienas
27.02. Leļļu izrāde “Mēness taurenis”
Marts
09.03. Kustību diena 1.-12. klašu skolēniem
12.03. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme
19.03. Skolēnu Parlamenta sanāksme
 26.03. Fotografēšanās
29.03. Pasākums „Zelta kurpīte”
Aprīlis
09.04. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme
10.04. Ē. Balodis  “Gliemezīša piedzīvojumi Lieldienās”
12.04. Skolēnu Parlamenta sanāksme
27.04. Kustību festivāls „Jaunpils 2018.”
Vecāku sapulces klašu grupās
Maijs
14.05. Skolēnu Parlamenta sanāksme
15.05. Starptautiskā ģimenes diena
18.05. Pēdējais zvans 9.un 12. kl.
29.05. Skolotāju sanāksme
31.05. Mācību gada noslēguma pasākums.
Jūnijs
  9. klases Izlaidums.
 12. klases izlaidums.

 

Jaunpils vidusskola. Pasākumu plāns 2017.- 2018. m. g. 1. pusgads (projekts)

 Septembris
1.09. Zinību diena. Skolas vecāku sapulce.
11.09.-15.09. Dzejas dienu pasākumi skolā. Ziedu kompozīciju izstāde.
12.09. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme.
15.09. SP sanāksme
19.09. 8.-12.klašu skolēniem nodarbība “Ko sēsi, to pļausi” . Lektore  Zane Veinberga
22.09. Olimpiskā diena “Sporto svaigā gaisā”  - dabas sporta zāle
26.09. Vecāku diena. 14.00  A. Strautmanes  nodarbība lietišķajā etiķetē 8.-12.klašu skolēniem, vecākiem un skolotajiem.
Oktobris
6.10. Skolotāju diena.
12.10. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme
13.10. Skolēnu Parlamenta sanāksme.
16.-20.10.  Rudens talkas.
19.10. Daces Briedes Zālītes lekcija 9.un12. klašu skolēniem
20.10. Pasākums „Skolā iet man ļoti patīk!” 1.-12. klašu skolēniem.
Kursi klašu audzinātājiem
Novembris
6.11. Skolēnu Parlamenta sanāksme.
7.11. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme.
10.11. Mārtiņdienas gadatirgus. Vecāku diena.
13.10. Apvienības “Abra Kadabra” brīnumu šovs mazajiem. (1.20)
13.-17.11. Valsts svētku pasākumi skolā. LNVM izstāde "Baltijas brīvības ceļš"
20.-24.11. Karjeras dienas.
28.11. Vecāku diena. Individuālās tikšanās ar skolotājiem.
Decembris                                                                                                                         
11.12. Skolēnu Parlamenta sanāksme
20.12. Skolotāju sanāksme
11.-15.12. „Mana klase gatavojas Ziemassvētkiem”
21.-22.12. Ziemassvētku pasākumi skolā.