Jaunpils vidusskola. Pasākumu plāns 2022.- 2023. m. g. 2. pusgads (projekts)

 

Janvāris

04.01. Donoru diena

24.01. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme 16.00

20.01. Skolēnu Parlamenta sanāksme ”Ko darīt, kad šķiet, ka nevar darīt?”

Barikāžu atceres diena. Tematiskas mācību un audzināšanas stundas

23.01. Burtiņu svētki 1. klasei.

Februāris

04.02. Žetonu balle 12. klasei.

10.02. Skolēnu Parlamenta sanāksme, “Popielas” organizēšanas jautājumi

13.02. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

17.02.Popiela 4.-12.klašu skolēniem.

Marts

3.03. Izstāde “Skola 2023” vidusskolēniem

10.03. SP sanāksme

10.03. Kustību diena 1.-12. klašu skolēniem

20.03. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

30.03. Fotografēšanās

31.03. Pasākums „Zelta kurpīte”

Aprīlis

6.04. Skolēnu Parlamenta sanāksme

17.04. Audzinātāju un interešu izglītības skolotāju sanāksme

26.04. Vecāku diena. Individuālās tikšanās.

Maijs

3.05. Baltā galdauta svētki. Skolas salidojuma ģenerālmēģinājums.

5.05. Skolas salidojums

9.05. Skola – Eiropas vēstnesis. Skolēnu Parlamenta sanāksme

19.05. Pēdējais zvans 9.un 12. klasēm

30.05. Futbola diena

31.05. Mācību gada noslēguma pasākums.


Jūnijs

9. klases Izlaidums

12. klases izlaidums.