Jaunpils vidusskola. Pasākumu plāns 2021.- 2022. m. g. 1. pusgads (projekts)

Septembris – adaptācijas mēnesis – klašu pārgājienu, ekskursiju laiks. Tēma – atbildība, piederība, pateicība.

1.09. Zinību diena.

2.09.-10.09. Adaptācijas dienas. Ekskursijas, pārgājieni, klašu pasākumi.

10.09. Dzejas diena “Es ieeju rudenī…”. Rudens dārgumu kompozīcijas skolas zālienā.

13.09. Interešu izglītības skolotāju sanāksme.

17.09. SP pirmā tikšanās. Darba plānošana.

Oktobris - karjeras izvēles un drošības mēnesis, tikšanās klasēs, klašu grupās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, studentiem, vecākiem, tematiskas vecāku sanāksmes klašu grupās, Erasmus + projekts . Tēma - mana drošība un atbildība.

1.10. Starptautiskā senioru diena.

5.10. Pasaules skolotāju diena.

08.10. SP tikšanās               

11.10.-16.10. ERASMUS+ PROJEKTS “Thouse who save a life, save the entire world” Viesi no Polijas.

15.10. Pasākums „Skolā iet man ļoti patīk!” 1.-12. klašu skolēniem un viesiem no Polijas. Koncerts.

29.10. Audzinātāju un interešu izglītības skolotāju sanāksme.

Novembris –Valsts svētku mēnesis, vecāku mēnesis, vecāku sapulces klašu grupās. Tēma – pilsoniskums, piederība, līdzdalība.

05.11. Skolēnu Parlamenta sanāksme.

10.11. Mārtiņdienas gadatirgus. Vecāku diena.

11.-19.11. Valsts svētku pasākumi skolā

11.11. Lāčplēša diena. Rubuļu kapu apmeklējums, piemiņas brīdis.

13.11. Pasaules laipnības diena. Spēļu pēcpusdiena skolā.

22.11. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

26.11. Vecāku sapulces klašu grupās vai klašu vecāku sapulces.

Decembris -fiziskās un garīgās veselības mēnesis, sporta dienas. Tēma – labdarība, sociālā līdzatbildība.  

2.12. Sporta diena – Man patīk būt ziemā!                                                                                                              

10.12. Skolēnu Parlamenta sanāksme, nakts skolā

15.12. Skolotāju sanāksme

15.12. Ģenerālmēģinājumi.

16.-17.12. Ziemassvētku pasākumi skolā