Klašu audzinātāji 2020./2021. m. g.

att1
att1
1. klase – Aurika Bogataja
2. klase – Tamāra Juzupa
3. klase – Daina Strazdiņa
4. klase – Ineta Skricka
5. klase – Viktorija Krīgerte
6. klase – Anita Marčinkus
7. klase  - Mārīte Kabaka
8. klase - Marta Grīnfelde
9. klase – Artūrs Zaremba
10. klase – Jurģis Ādams Briedis
11. klase – Ineta Miķelsone
12. klase – Mārīte Kabaka

logo adobe pdf

Skolotāju saraksts 2020./2021. māc. g.