Klašu audzinātāji 2022./2023. m. g.

att1
att1
1. klase – Tamāra Juzupa
2. klase – Ineta Skricka
3. klase – Aurika Bogataja
4. klase – Dace Adiņa
5. klase – Valentīna Rubīna
6. klase – Dace Adiņa
7. klase  - Viktorija Krīgerte
8. klase - Anita Marčinkus
9. klase – Mārīte Kabaka
10. klase – Marta Grīnfelde
11. klase – Artūrs Zaremba
12. klase – Irēna Martuzāne

logo adobe pdf

Skolotāju saraksts 2020./2021. māc. g.