Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Lietvede

Lielā skola

107.telpa

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

Medmāsa

Mazā skola

103.telpa

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

Psihologs

Lielā skola

310.telpa

-

-

8.30 – 16.00

-

8.30 – 16.00

Logopēde

Mazā skola

210..telpa

8.30 – 16.00

8.30 – 16.00

8.30 – 16.00

8.30 – 16.00

8.30 – 15.00

Speciālais pedagogs

Mazā skola

202.telpa

8.30 – 16.00

8.30 – 16.00

8.30 – 16.00

8.30 – 16.00

-

Sociālais pedagogs

Lielā skola

310. telpa

-

8.30 – 16.00

-

8.30 – 16.00

-

Bibliotekāre

Lielā skola

002.telpa

11.30-16.00

-

11.30-16.00

11.30-16.00

-