Mūsu skolas normatīvie dokumenti

Izlasi, lejuplāde un ievēro! 

 

logo adobe pdf

Jaunpils vidusskolas nolikums

logo adobe pdf

Jaunpils vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

logo adobe pdf

2 – 4 gadīgo bērnu pirmsskolas grupas iekšējās kārtības noteikumi

logo adobe pdf

Jaunpils vidusskolas garderobes lietošanas kārtība

logo adobe pdf

Iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas grupās (5 – 6 gadīgie)

logo adobe pdf

Kārtība, kādā Jaunpils vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

logo adobe pdf

Kavējumu uzskaites kārtība

logo adobe pdf

 MP nolikums

logo adobe pdf

Pagarinātās grupas nolikums

logo adobe pdf

Pedagoģiskās padomes nolikums

logo adobe pdf

Rīcības plāns, ja izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

logo adobe pdf

 Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

 Par drošību ekskursijās un pārgājienos  logo adobe pdf

        

 

 

Vērtēšanas nolikums

Uzzini kā tiek vērtētas tavas sekmes

logo adobe pdf

Jaunpils vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana

logo adobe pdf

INFORMĀCIJA 1.,4.,7.,10.,KLAŠU AUDZĒKŅIEM UN VECĀKIEM par semestra vērtējumu izlikšanu

 

Mūsu skolas izglītības programmas

Izlasi un  lejuplāde 

logo adobe pdfJaunpils vidusskolā īstenotās izglītības programmas

logo adobe pdf

Pirmsskolas izglītības programma

logo adobe pdf

Pamatizglītības programma

logo adobe pdf

Vispārējās vidējās izglītības izglītības programma