Svinīgā līnija pirmajā skolas dienā.

10.klašu iesvētīšanas pasākums

Mārtiņdienas tirdziņš

Latvijas proklamēšanas dienai veltīts pasākums

Pasākums „Skolā iet man ļoti patīk”

Ziemassvētku pasākumi

Žetonu vakars

Valentīndienas pasākums

Moderno deju skate

Māmiņdiena

Kustību festivāls „Jaunpils”

Erudītu konkursi

Karjeras dienas

Pēdējais zvans

Izlaidumi