Back to Top

T:371 63162130  jaunpilsvsk@tukums.lv

Latvijai 100 veltītais projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””

logo adobe pdf

 Nolikums skolām

Konkurss "Latvijas 100gades spots"

Latvijas 100gades spots

 Izlasi un lejuplādē

logo adobe pdfPar konkursu

Nolikums konkursam "Labākā klase"

klaseJaunpils novada domes un Jaunpils vidusskolas konkursa

„Labākā klase ”

NOLIKUMS

                                                                                                             APSTIPRINĀTS

                                                                                                                 ar Jaunpils novada domes

                                             2012.gada sēdes lēmumu

Mērķis:

             Veicināt klases skolēnu saliedētību un vienotību.

Uzdevumi:

  1. Motivēt skolēnus mācību darbam, savstarpējai tolerancei.
  2. Veidot pozitīvu sadarbības vidi klasē un skolā.

3. Veicināt skolēnu sabiedrisko aktivitāti un dalību olimpiādēs, sacensībās    konkursos, interešu izglītības nodarbībās.

Organizatori:

              Jaunpils novada dome un Jaunpils vidusskola

Konkursa koordinators:

Jaunpils vidusskolas Skolēnu Parlaments, direktora vietniece audzināšanas darbā     I.Martuzāne