Jaunpils vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

Jaunpils vidusskolas interešu izglītības un pulciņu nodarbību grafiks 2018./2019. m. g. 2. semestrim (projekts)

                                                                 Apstiprinu:                                       J.Liepiņš

 

5.stunda

6.stunda

7.stunda

8.stunda

9.stunda

Pirmdiena

Aerobika

5-6 gadniekiem I.Martuzāne

(starpbrīdis)

Tautas dejas

1.kl.

(I.Liepiņa)

 

 

 

Aerobika   1.-4.kl.

(I.Martuzāne)

 

Skatuves runa

(T. Juzupa)

 

Koris 1.-4.kl.

(M.Kabaka)

 

Aerobika5.-12.kl.

(I.Martuzāne)

 

Koris 5.-9.kl.

(M.Kabaka)

 

Aerobika

Otrdiena

Award jauniešu pašizaugsmes programma

(A.Marčinkus)

 

 

 

 

Award jauniešu pašizaugsmes programma

(A.Marčinkus)

 

Tautas dejas

2.-3.kl.

(I.Liepiņa)

 

Koriģējošā

vingrošana

(A.Fridrihsons)

Basketbols 1.klase

Koriģējošā

vingrošana

(A.Fridrihsons)

 

 

„Čaklās rokas”

(A.Bogataja)

 

Tautas dejas

4.-6.kl.

(I.Liepiņa)

 

 

Jaunsargu nodarbības

(A.Pērkons)

„Čaklās rokas”

(A.Bogataja)

Literārais/

žurnālistikas (G.Ķirsone)

 

Koriģējošā

vingrošana

(A.Fridrihsons)

Tautas dejas

7.-12.kl.

(I.Liepiņa)

 

Koriģējošā vingrošana

(A.Fridrihsons)

 

Jaunsargu nodarbības

(A.Pērkons)

 

 

Aerobika

Trešdiena

Aerobika

5-6 gadniekiem

(I.Martuzāne)

    (starpbrīdis)

 

 

Tautas dejas

1.kl.

(I.Liepiņa)

 

Koris 1.-4.kl.

(M.Kabaka)

Teātra pulciņš 5.-12.klasēm

(G.Freimane)

Mazpulki

(L.Bierande)

Teātra pulciņš 5.-12.klasēm

(G.Freimane)

Novadpētniecības pulciņš (A.Bīlava)

Koris 5.-9.kl.

(M.Kabaka)

 

Mazpulki

(L.Bierande)

Ceturtdiena

 

 

 

Tautas dejas

2.-3. kl.

(I.Liepiņa)

 

Tautas dejas

4.-6.klase (I.Liepiņa)

Mazpulki

(L.Bierande)

 

 

Tautas dejas 7.-12.kl.

(I.Liepiņa)

 

Mazpulki

(L.Bierande)

 

Autoapmācība

10.-12.klasei

(J.Meiris)

Vieglatlētika 1.-12.klasei(D.Balčūna)

Mazpulki

(L.Bierande)

 

Autoapmācība

10.-12.klasei

(J.Meiris)

 

Vieglatlētika 1.-12. klasei

(D.Balčūna)

Piektdiena

 

 

 

Koris 1.-4.kl.

(M.Kabaka)

 

Novadpētniecī-bas pulciņš (A.Bīlava)

Novadpētniecības pulciņš (A.Bīlava)

 

Literārais pulciņš

(G.Ķirsone)

 

 

Koris 5.-9.kl. (M.Kabaka)

 

Autoapmācība

10.-12.klasei

(J.Meiris)

Literārais/žurnālistikas (G.Ķirsone)

Aerobika

Koris 5.-9.kl. (M.Kabaka)

 

Autoapmācība 10.-12.klasei

(J.Meiris)

 

 

Aerobika

 

Jaunpils vidusskolas interešu izglītības un pulciņu nodarbību grafiks 2018./2019. m. g. 1. semestrim (projekts)

                                                                 Apstiprinu:                                       J.Liepiņš

 

5.stunda

6.stunda

7.stunda

8.stunda

9.stunda

Pirmdiena

Aerobika

5-6 gadniekiem I.Martuzāne

(starpbrīdis)

Tautas dejas

1.kl.

(I.Liepiņa)

 

 

 

Aerobika   1.-4.kl.

(I.Martuzāne)

 

Skatuves runa

(T. Juzupa)

 

Koris 1.-4.kl.

(M.Kabaka)

 

Aerobika5.-12.kl.

(I.Martuzāne)

 

Koris 5.-9.kl.

(M.Kabaka)

Otrdiena

Award jauniešu pašizaugsmes programma

(A.Marčinkus)

 

 

 

 

Award jauniešu pašizaugsmes programma

(A.Marčinkus)

 

Aerobika

1.-5.kl.

(I.Martuzāne)

 

Koriģējošā

vingrošana

(A.Fridrihsons)

 

Koriģējošā

vingrošana

(A.Fridrihsons)

 

Tautas dejas

2.-3.kl.

(I.Liepiņa)

 

„Čaklās rokas”

(A.Bogataja)

 

Tautas dejas

4.-6.kl.

(I.Liepiņa)

 

Aerobika7.-12.kl.

(I.Martuzāne)

 

Jaunsargu nodarbības

(A.Pērkons)

„Čaklās rokas”

(A.Bogataja)

Literārais/

žurnālistikas (G.Ķirsone)

 

Koriģējošā

vingrošana

(A.Fridrihsons)

Tautas dejas

7.-12.kl.

(I.Liepiņa)

 

Koriģējošā vingrošana

(A.Fridrihsons)

 

Jaunsargu nodarbības

(A.Pērkons)

Trešdiena

Aerobika

5-6 gadniekiem

(I.Martuzāne)

    (starpbrīdis)

 

 

Tautas dejas

1.kl.

(I.Liepiņa)

 

Koris 1.-4.kl.

(M.Kabaka)

Teātra pulciņš 5.-12.klasēm

(G.Freimane)

Mazpulki

(L.Bierande)

Teātra pulciņš 5.-12.klasēm

(G.Freimane)

Novadpētniecības pulciņš (A.Bīlava)

Koris 5.-9.kl.

(M.Kabaka)

 

Mazpulki

(L.Bierande)

Ceturtdiena

 

 

 

Tautas dejas

2.-3. kl.

(I.Liepiņa)

 

Tautas dejas

4.-6.klase (I.Liepiņa)

Mazpulki

(L.Bierande)

 

 

Tautas dejas 7.-12.kl.

(I.Liepiņa)

 

Mazpulki

(L.Bierande)

 

Autoapmācība

10.-12.klasei

(J.Meiris)

Vieglatlētika 1.-12.klasei(D.Balčūna)

Mazpulki

(L.Bierande)

 

Autoapmācība

10.-12.klasei

(J.Meiris)

 

Vieglatlētika 1.-12. klasei

(D.Balčūna)

Piektdiena

 

 

 

Koris 1.-4.kl.

(M.Kabaka)

 

Novadpētniecī-bas pulciņš (A.Bīlava)

Novadpētniecības pulciņš (A.Bīlava)

 

Literārais pulciņš

(G.Ķirsone)

 

 

Koris 5.-9.kl. (M.Kabaka)

 

Autoapmācība

10.-12.klasei

(J.Meiris)

Literārais/

žurnālistikas (G.Ķirsone)

 

Koris 5.-9.kl. (M.Kabaka)

 

Autoapmācība 10.-12.klasei

(J.Meiris)

 

 

 

     

Direktora vietniece audzināšanas jomā:                                                                    I.Martuzāne

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001