Jaunpils vidusskolas interešu izglītības un pulciņu nodarbību grafiks 2020./2021.m.g. 1. semestrim (projekts)                                                            

 

 

5.stunda

6.stunda

7.stunda

8.stunda

9.stunda

Pirmdiena

 

Aerobika 1.-4.kl.

(I.Martuzāne)

 

Skatuves runa

(T. Juzupa)

 

 

 

 

Koris 1.-4.kl.

(M.Kabaka)

 

Literārais pulciņš

(G.Ķirsone)

 

Koris 5.-9.kl.

(M.Kabaka)

Teātra pulciņš 1.-12.klasēm

(G.Freimane)

Zīmēšanas pulciņš

(I.Dakša)

Autoapmācība 10.-12.klasei

(J.Meiris)

Jaunsargu nodarbības

(A.Pērkons)

Koris 5.-9.kl.

(M.Kabaka)

Zīmēšanas pulciņš

(I.Dakša)

 

Autoapmācība 10.-12.klasei

(J.Meiris)

 

Jaunsargu nodarbības

(A.Pērkons)

 

Otrdiena

Aerobika

5-6 gadniekiem I.Martuzāne

(starpbrīdis)

 

Koris 1.-4.kl.

(M.Kabaka)

 

Tautas dejas

5.-7. klase (I.Liepiņa)

 

 

Pirmās palīdzības pulciņš (I.Miķelsone)

Vieglatlētika 9.-12.klasēm(M.Spass)

Koris 5.-9.kl.(M.Kabaka)

Literārais/žurnālistikas (G.Ķirsone)

Vieglatlētika 9.-12.klasēm(M.Spass)

Literārais/

žurnālistikas (G.Ķirsone)

Trešdiena

Aerobika

5-6 gadniekiem

(I.Martuzāne)

(starpbrīdis)

Teātra pulciņš 1.-12.klasēm

(G.Freimane)

 

Tautas dejas

3.-5.kl.

(I.Liepiņa)

Teātra pulciņš 1.-12.klasēm

(G.Freimane)

Mazpulki

(L.Bierande)

Tautas dejas

6.-7. klase (I.Liepiņa)

Mazpulki

(L.Bierande)

Aerobika

5.-12.kl.

(I.Martuzāne)

Ceturtdiena

 

 

 

Koris 1.-4.kl.

(M.Kabaka)

 

Tautas dejas

3.-5.klase (I.Liepiņa)

 

Mazpulki

(L.Bierande)

Vieglatlētika 1.-5. kl.   (D.Balčūna)

 

 

Tautas dejas 7.-10.kl.

(I.Liepiņa)

Mazpulki

(L.Bierande)

Pirmās palīdzības pulciņš (I.Miķelsone)

Autoapmācība

10.-12.klasei

(J.Meiris)

Vieglatlētika 1.-5. kl.   (D.Balčūna)

Mazpulki

(L.Bierande)

Autoapmācība

10.-12.klasei

(J.Meiris)

Tautas dejas 7.-10.kl.

(I.Liepiņa)

Vieglatlētika 1.-5. klasei (D.Balčūna)

Piektdiena

 

 

 

„Čaklās rokas”

1.-4.kl.

(A.Bogataja)

 

Koris 5.-9.kl. (M.Kabaka)

Award jauniešu programma

(A.Marčinkus)

„Čaklās rokas”1.-4.kl.

(A.Bogataja)

Pirmās palīdzības pulciņš (I.Miķelsone)

 

Award jauniešu pašizaugsmes programma

(A.Marčinkus)

Tautas dejas

7.-10.kl.

(I.Liepiņa)

Vieglatlētika 1.-5. kl.(D.Balčūna)