Jaunpils vidusskolas interešu izglītības un pulciņu nodarbību grafiks 2019./2020. m. g. 2. semestrim (projekts)

                                                                 Apstiprinu:                                       J.Liepiņš

 

 

5.stunda

6.stunda

7.stunda

8.stunda

9.stunda

Pirmdiena

Aerobika

5-6 gadniekiem I.Martuzāne

(starpbrīdis)

 

 

Koris 1.-4.kl.

(M.Kabaka)

Teātra pulciņš 5.-12.klasēm

(G.Freimane)

Zīmēšanas pulciņš

(I.Dakša)

Tautas dejas

5.-6.kl.

(I.Liepiņa)

Aerobika 1.-12.kl.

(I.Martuzāne)

Teātra pulciņš 5.-12.klasēm

(G.Freimane)

Koris 5.-9.kl.

(M.Kabaka)

 

 

Otrdiena

 

 

 

Tautas dejas 1.-2.kl.

(I.Liepiņa)

 

Mūsdienu dejas1.-4.kl.

(O.Cihanovska)

 

 

Vieglatlētika 1.-4. kl.   (D.Balčūna)

 

Sporta dejas 5.-6.kl. (A.Aļošins)

 

Jaunsargu nodarbības

(A.Pērkons)

Tautas dejas

7.-9.kl.

(I.Liepiņa)

Vieglatlētika 1.-5. klasei (D.Balčūna)

Sporta dejas 7.klase (A.Aļošins)

Jaunsargu nodarbības

(A.Pērkons)

 

 

Vieglatlētika 1.-5. kl.(D.Balčūna)

Trešdiena

Aerobika

5-6 gadniekiem

(I.Martuzāne)

    (starpbrīdis)

 

 

Tautas dejas

3.-4.kl.

(I.Liepiņa)

Koris 1.-4.kl.

(M.Kabaka)

Koris 5.-9.kl.

(M.Kabaka)

Mazpulki

(L.Bierande)

Novadpētniecības pulciņš (A.Bīlava)

Koris 5.-9.kl.

(M.Kabaka)

Mazpulki

(L.Bierande)

Ceturtdiena

 

 

 

Tautas dejas

1.-2. kl.

(I.Liepiņa)

 

Tautas dejas

5.-6.klase (I.Liepiņa)

Mazpulki

(L.Bierande)

„Čaklās rokas”

(A.Bogataja)

Mūsdienu dejas 1.-4.kl.

(O.Cihanovska)

Zīmēšanas pulciņš

(I.Dakša)

Tautas dejas 7.-12.kl.

(I.Liepiņa)

 

Mazpulki

(L.Bierande)

 

„Čaklās rokas”

(A.Bogataja)

Mazpulki

(L.Bierande)

Autoapmācība

10.-12.klasei

(J.Meiris)

 

Aerobika5.-12.kl.

(I.Martuzāne)

Pirmās palīdzības pulciņš (I.Miķelsone)

Piektdiena

 

 

 

Koris 1.-4.kl.

(M.Kabaka)

 

 

 

 

Literārais pulciņš

(G.Ķirsone)

 

Tautas dejas

3.-4.kl.

(I.Liepiņa)

 

Skatuves runa

(T. Juzupa)

 

 

Koris 5.-9.kl. (M.Kabaka)

Autoapmācība

10.-12.klasei

(J.Meiris)

Award jauniešu pašizaugsmes programma

(A.Marčinkus)

Novadpētniecības pulciņš (A.Bīlava)

Pirmās palīdzības pulciņš (I.Miķelsone)

Koris 5.-9.kl. (M.Kabaka)

Autoapmācība 10.-12.klasei

(J.Meiris)

Award jauniešu pašizaugsmes programma

(A.Marčinkus)

Literārais/

žurnālistikas (G.Ķirsone)

 

    

Direktora vietniece audzināšanas jomā:                                                                    I.Martuzāne