1. inter
  inter
  Pulciņš “Čaklās rokas” 1.-4. klasēm, vadītāja Aurika Bogataja
 2. Skatuves runa, vadītāja Tamāra Juzupa
 3. Aerobikas grupa, vadītāja Irēna Martuzāne
 4. 7-9. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 5. 5-6. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 6. 3-4. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 7. 1-2. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 8. 5-9. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka
 9. 1– 4. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka
 10. Vieglatlētikas pulciņš 1.-5. klasēm, vadītāja Danute Balčūna
 11. Pirmās palīdzības sniegšanas prasmju apgūšana, vadītāja Ineta Miķelsone
 12. Novadpētniecības pulciņš 5.-12.klasēm, vadītāja Andra Bīlava
 13. Žurnālistikas pulciņš 5.-12.klasēm , vadītāja Gundega Ķirsone
 14. Autoapmācība 10.-12.klašu skolēniem, vadītājs Jānis Meiris
 15. Award jauniešu programma 5.-12.klašu skolēniem, vadītāja Anita Marčinkus
 16. Mūsdienu dejas 1.-4.klasēm, vadītāja Olga Cihanovska
 17. Jaunsargi, vadītājs Andris Pērkons
 18. Mazpulki, vadītāja Līga Bierande
 19. Teātra pulciņš, vadītāja Gunita Freimane
 20. Sporta dejas 5.-7.klasēm, vadītājs Aleksandrs Aļošins
 21.  Zīmēšanas pulciņš, vadītāja Ilze Dakša