1.   Pulciņš “Čaklās rokas”, vadītāja Aurika Bogataja
 2.   Skatuves runa, vadītāja Tamāra Juzupa
 3.   Aerobikas pulciņš, vadītāja Irēna Martuzāne
 4.   3.- 6. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 5.   1.- 2. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 6.   7.- 9. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 7.   5.-9. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka
 8.   1.– 4. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka
 9.   Pirmās palīdzības pulciņš 5. - 12. klasēm, vadītāja Ineta Miķelsone
 10.   Pulciņš "Radi! Vadi! Iedvesmo!", vadītāja Viktorija Krīgerte
 11.   Autoekspluatācija 10.-12.klašu skolēniem, vadītājs Daira Gulbe
 12.  Jaunsargi (Dzīves prasmes), vadītājs Andris Pērkons
 13. Mazpulki, vadītāja Līga Bierande
 14. Stepa dejas studija, vadītājs Māris Pūris
 15. Skolas muzejs, vadītāja Andra Bīlava

 

int22
int22
 

Sagatavoja – Irēna Martuzāne, direktora vietnieks audzināšanas jomā