1. inter
  inter
  Pulciņš “Čaklās rokas” 1.-4. klasēm, vadītāja Aurika Bogataja
 2. Skatuves runa, vadītāja Tamāra Juzupa
 3. Aerobikas pulciņš, vadītāja Irēna Martuzāne
 4. 8.-10. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 5. 6.-7. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 6. 3.-5. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 7. 5.-9. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka
 8. 1.– 4. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka
 9. Vieglatlētikas pulciņš 1.-5. klasēm, vadītāja Danute Balčūna
 10. Pirmās palīdzības sniegšanas prasmju apgūšana, vadītāja Ineta Miķelsone
 11. Žurnālistikas pulciņš 5.-12.klasēm , vadītāja Gundega Ķirsone
 12. Autoekspluatācija 10.-12.klašu skolēniem, vadītājs Jānis Meiris
 13. Award jauniešu programma 5.-12.klašu skolēniem, vadītāja Anita Marčinkus
 14. Jaunsargi, vadītājs Andris Pērkons
 15. Mazpulki, vadītāja Līga Bierande
 16. Vispārējā fiziskā sagatavotība, 9. – 12. klasēm, vadītājs Miks Spass
 17. Teātra pulciņš 1. - 12. klasēm, vadītāja Gunita Freimane
 18. Zīmēšanas pulciņš, vadītāja Ilze Dakša