Interešu izglītības nodarbību piedāvājums 2023./2024. m. g.

 1.   Pulciņš “Čaklās rokas”, vadītāja Aurika Bogataja
 2.   Skatuves runa, vadītāja Tamāra Juzupa
 3.   Aerobikas pulciņš, vadītāja Irēna Martuzāne
 4.   2.- 3. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 5.   5.- 6. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 6.   7.- 9. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 7.  1. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Agita Trokša - Grāvīte
 8.   5.-9. klašu koris, vadītāja Ērika Bogataja
 9.   1.– 4. klašu koris, vadītāja Ērika Bogataja
 10.   Pirmās palīdzības pulciņš 5. - 12. klasēm, vadītāja Ineta Miķelsone
 11.   Pulciņš "Radi! Vadi! Iedvesmo!", vadītāja Viktorija Krīgerte
 12.   Autoekspluatācija 10.-12.klašu skolēniem, vadītājs Daira Gulbe
 13.  Jaunsargi (Dzīves prasmes), vadītājs Andris Pērkons
 14. Pavadījumi, vadītāja Ērika Bogataja
 15. Skolas muzejs, "Muzejnieki", vadītāja Andra Bīlava

 

Attēls1
Attēls1
 

Sagatavoja – Irēna Martuzāne, direktora vietnieks audzināšanas jomā

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731