1. inter
  inter
  Pulciņš “Čaklās rokas”, vadītāja Aurika Bogataja
 2. Skatuves runa, vadītāja Tamāra Juzupa
 3. Aerobikas pulciņš, vadītāja Irēna Martuzāne
 4. 4.- 6. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 5. 1.- 2. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 6. 7.- 9. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
 7. 5.-9. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka
 8. 1.– 4. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka
 9. Pirmās palīdzības pulciņš 5. - 12. klasēm, vadītāja Ineta Miķelsone
 10. Pulciņš "Radi! Vadi! Iedvesmo!", vadītāja Viktorija Krīgerte
 11. Autoekspluatācija 10.-12.klašu skolēniem, vadītājs Jānis Meiris
 12. Award programma jauniešiem, vadītāja Anita Marčinkus
 13. Jaunsargi, vadītājs Andris Pērkons
 14. Mazpulki, vadītāja Līga Bierande
 15. Vispārējā fiziskā sagatavotība, vadītājs Miks Spass
 16. Teātra pulciņš, vadītāja Gunita Freimane

Sagatavoja – Irēna Martuzāne, direktora vietnieks audzināšanas jomā