pile of booksJaunpils vidusskolā  īstenotās izglītības programmas

1.  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
2.    Pamatizglītības programma
3.    Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
4.    Pirmsskolas izglītības programma
5.    Speciālās pirmsskolas izglītības programma  (jaukti attīstības traucējumi pirmsskolā)
6.    Speciālās pirmsskolas izglītības programma  (valodas traucējumi pirmsskolā)