Individuālās KONSULTĀCIJAS

 

 

 

   

Diena, stunda

telpa

Rūdolfs Fišers

1

Individuāli vienojoties – attālināta konsultācija tiešsaistē vai klātienē.

 

Bīlava Andra

3.5

Pirmdiena – 7.stunda

Trešdiena – 7.  un 8.st

109.

Bogoslovska M.

2.7

Individuāli vienojoties – attālināta konsultācija tiešsaistē vai klātienē.

205.

Jurģis Briedis

1

Individuāli vienojoties – attālināta konsultācija tiešsaistē vai klātienē.

103.

Sanija Bulaha

2.5

Trešdiena – 7.,8.stunda

Ceturtdiena – 8.stunda

312.

Grīnfelde Marta

5

Pirmdiena – 7.,8. stunda

Ceturtdiena – 7. stunda

Piektdiena -  7.stunda, 8. stunda

108.

Inkina Ilze

3

Otrdiena – 8. stunda

Trešdiena – 7., 8.stunda

209.

101.

Kabaka Mārīte

3

Pirmdiena – 7. stunda

Trešdiena -7.,8.stunda

206.

Kāle -Pūkaine

1

Trešdiena  -individuāli vienojoties par laiku.

208.

Ķirsone Gundega

5.7

Pirmdiena 7.,8.,9. stunda

Piektdiena – individuāli vienojoties – attālināta konsultācija tiešsaistē vai klātienē.

106.

Korfa Anita

2

Individuāli vienojoties – attālināta konsultācija tiešsaistē vai klātienē.

312.

208.

Leimane Gita

1

Individuāli  vienojoties par laiku.

Kalna sk.

Liepiņa Irēna

3

Pirmdiena – 7.st. 12.klasei, 8. st. 9. klasei

Otrdiena – 7.st. 9.klasei

202.

Liepiņš Jānis

1

Individuāli vienojoties par laiku.

105.

Marčinkus Anita

4

Pirmdiena – 8. stunda

Otrdiena – 8. stunda

Ceturtdiena – 5., 6.stunda

103.

103.

Mazā sk.

Martuzāne Irēna

1

Pirmdiena – 7.stunda

 

Mustafejeva Dace

1

Individuāli vienojoties – attālināta konsultācija tiešsaistē vai klātienē.

208.

Miķelsone Ineta

4

Pirmdiena – 8.stunda

Otrdiena – 8. stunda

Trešdiena -7., 8. stunda

105.

Rubīna Valentīna

3.5

Pirmdiena – 8.stunda

Piektdiena –7., 8. stunda

301.

Zaremba Artūrs

2

Individuāli vienojoties – attālināta konsultācija tiešsaistē vai klātienē

Sporta z.

001

Miks Spass

2.5

Pirmdiena – 7.stunda

Ceturtdiena – 7.,8.stunda

Sporta z.