Skolotājs

Konsultāciju dienas, mācību stundas

Kabinets

1.       

Margarita Bogoslovska

 

PIRMDIENA – 8. STUNDA

TREŠDIENA – 8. UN 9. STUNDA

205.

2.       

Ilze Dakša

PIRMDIENA – 8. STUNDA

208.

3.       

Marta Grīnfelde

PIRMDIENA – 8. STUNDA

OTRDIENA – 8. UN 9. STUNDA

PIEKTDIENA – 8. STUNDA

108.

4.       

Ilze Inkina

OTRDIENA – 8. UN 9. STUNDA

TREŠDIENA – 7. UN 8. STUNDA

209.

5.       

Mārīte Kabaka

PIRMDIENA – 6. STUNDA

OTRDIENA – 9. STUNDA

TREŠDIENA – 9. STUNDA

206.

6.       

Gunta Kāle

PIRMDIENA – 7. STUNDA

CETURTDIENA – 8. STUNDA

312.

7.       

Andra Bīlava

PIRMDIENA – 8. STUNDA

OTRDIENA – 8. UN 9. STUNDA

109.

8.       

Gundega Ķirsone

PIRMDIENA – 8. STUNDA

TREŠDIENA – 7. , 8. UN 9. STUNDA

CETURTDIENA – 8. STUNDA

106.

9.       

Gita Leimane

CETURTDIENA –7. UN 8. STUNDA

Kalna skola

10.   

Irēna Liepiņa

PIRMDIENA – 8. STUNDA

OTRDIENA – 8. UN 9. STUNDA

PIEKTDIENA –6. UN 7.. STUNDA

201.

11.   

Jānis Liepiņš

CETURTDIENA – 8. STUNDA

105.

12.   

Anita Marčinkus

 

TREŠDIENA – 6. UN 7. STUNDA

CETURTDIENA –7. UN 8. STUNDA

Mazā sk.

103.

13.   

Irēna Martuzāne

PIRMDIENA – 8. STUNDA

304.

14.   

Ineta Miķelsone

OTRDIENA – 9. STUNDA

TREŠDIENA – 8. UN 9. STUNDA

PIEKTDIENA – 8. STUNDA

105.

15.   

Valentīna Rubīna

PIRMDIENA – 7. STUNDA

OTRDIENA – 9. STUNDA

CETURTDIENA – 8. STUNDA

PIEKTDIENA – 8. STUNDA

301.

16.   

Arturs Zaremba

CETURTDIENA –8. UN 9. STUNDA

MĀJTUR.

17.   

Miks Spass

OTRDIENA – 7. STUNDA

CETURTDIENA – 7.STUNDA

SPORTA Z.

18.   

Jurģis Briedis

TREŠDIENA – 9. UN 10. STUNDA

103.

19.   

Antra Brinkmane - Brimane

PIEKTDIENA – 9. UN 10. STUNDA

208.

20.   

Dace Mustafejeva

OTRDIENA-10. STUNDA

208.