Skolotājs

Konsultāciju dienas, stundas

Kabinets

1.

Margarita Bogoslovska

 

*Trešdiena – 8.,9. st. (līdz 15.30)

*Ceturtdiena – 8., 9. stunda

205. kab.

2.

Ilze Dakša

*Trešdiena – 8.,9. st.

*Ceturtdiena – 8., 9. stunda

208.kab.

3.

Marta Grīnfelde

* Otrdiena – 8.,9. stunda

*Trešdiena – 9. stunda

*Ceturtdiena – 8., 9. stunda

108.kab.

4.

Ilze Inkina

* Otrdiena – 8.,9. stunda

* Trešdiena – 8.stunda

209. kab.

101. kab.

5.

Mārīte Kabaka

*Otrdiena – 7. un 9. stunda

*Ceturtdiena – 9. stunda

206.kab.

6.

Gunta Kāle

* Pirmdiena – 9.stunda

* Otrdiena –8.stunda

* Ceturtdiena – 8.,9. stunda

312.kab.

7.

Andra Bīlava

* Pirmdiena – 9.stunda, 10.st. (līdz 16.20)

* Otrdiena – 8., 9. stunda

109.kab.

8.

Jurģis Briedis

*Trešdiena – 9. stunda (vidusskola)

* Piektdiena – 8.,9. stunda (pamatskola)

103.kab.

9.

Gundega Ķirsone

*Pirmdiena - 8., 9.stunda

*Otrdiena – 8.stunda

* Trešdiena – 8.stunda

*Ceturtdiena – 8.,9. stunda

106.kab.

10.

Gita Leimane

* Ceturtdiena – 7., 8. un 9.stunda (līdz 15.20)

308. kab.

11.

Irēna Liepiņa

* Pirmdiena – 9. stunda

* Trešdiena – 8., 9. stunda

* Piektdiena – 8., 9. stunda

201. kab.

12.

Jānis Liepiņš

*Ceturtdiena – 8.stunda

306. kab.

13.

Anita Marčinkus

 

*Trešdiena -7.,8.stunda (1.-4.kl.)

*Ceturtdiena – 7.,8.,9.,stunda (5. un 9.AB)

Mazā skola

103.kab.

14.

Irēna Martuzāne

* Otrdiena –8.stunda

304.kab.

15.

Ineta Miķelsone

* Pirmdiena – 9.stunda

* Otrdiena – 8.,9.stunda

* Piektdiena – 8.stunda

105.kab.

16.

Valentīna Rubīna

*Pirmdiena –9.stunda

*Ceturtdiena – 8.,9.stunda

* Piektdiena – 8 stunda

301. kab.

17.

Arturs Zaremba

*Pirmdiena - 9.st. mājtur.

*Trešdiena –8. stunda

001. kab.

Sporta zāle

18.

Olga Cihanovska

*Otrdien 6.stunda

Sporta zāle

19.      
20.

Aurika Bogataja

Pirmdiena

Mazā skola, 4.kl.

21.

Tamāra Juzupa

Pirmdiena

Mazā skola, 1.kl.

22.

Daina Mežraupa

Pirmdiena

Mazā skola, 2.kl.

23.

Ineta Skricka

Pirmdiena

Mazā skola, 3.kl.