Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Jaunpils vidusskola (Skola) ar šo apliecina, ka informācija, kas saistīta ar personas datiem, ko esat iesniedzis Skolai, saistībā ar Skolas darbību, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Jebkura persona iesniedzot savus datus Skolai, piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti atbilstoši norādītajam mērķim, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos glabāti, pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams mērķa sasniegšanai. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot ja šādu pienākumu uzliek normatīvo aktu prasības. Personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.  Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Jaunpils vidusskola (Skola) ar šo apliecina, ka informācija, kas saistīta ar personas datiem, ko esat iesniedzis Skolai, saistībā ar Skolas darbību, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Jebkura persona iesniedzot savus datus Skolai, piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti atbilstoši norādītajam mērķim, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos glabāti, pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams mērķa sasniegšanai. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot ja šādu pienākumu uzliek normatīvo aktu prasības. Personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.  Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

Mērķis un uzdevumi

Jaunpils vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Haralds, Almants

Mācību un audzināšanas darba mērķis un uzdevumi

2018./2019. mācību gads

Mērķis: Pilnveidot mācību, audzināšanas un interešu izglītības mērķtiecīgu mijiedarbību, uzsverot mācību satura integrāciju un dzīvesdarbības prasmju attīstību.

Uzdevumi mācību darbā:

Pilnveidot  skolēniem prasmi iegūt informāciju, izmantojot dažādus informācijas avotus, atlasīt nepieciešamo informāciju un to apkopot.


Nodrošināt  burtiskā, analītiskā un radošā lasītprasmes līmeņa attīstīšanu skolēniem pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītības pakāpēs.


Veidot mācību stundas struktūru atbilstoši kompetenču pieejai.

 

Uzdevumi audzināšanas darbā:

Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā.


Veicināt skolēnu atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, akcentējot cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru.


Nodrošināt sadarbību starp skolu un vecākiem, sekmējot līdzdalību mācību un audzināšanas darbā, vecāku interesi par darbu ar viņu bērniem.

 

 

Mācību un audzināšanas darba mērķis un uzdevumi pieņemti pedagoģiskās padomes sēdē 2018. gada 16. jūnijā

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001