2018./2019. mācību gads

Mācību priekšmets

Klašu grupa

Skolēns

Pedagogs

Iegūtā vieta

Angļu valoda

10.-12.

Evelīna Eva Stepanova

Valentīna Rubīna

7

   

Evita Prosoloviča

Valentīna Rubīna

9

   

Kristīne Eļkina

Valentīna Rubīna

9

Bioloģija

12.kl.

Nikola Smeltere

Jānis Liepiņš

4(atzin.)

Ekonomika

10.-12.

Anna Krista Dakša

Ilze Dakša

1

Fizika    

9.

Kristaps Ķergalvis

Ilze Inkina

5 (atzin.)

   

Anete Grāvīte

Ilze Inkina

7

 

10.

Anna Krista Dakša

Ilze Inkina

3

Ģeogrāfija

9.

Roberts Muško

Ilze Dakša

5(atzin.)

Latviešu val.

11.-12.

Kristena Ābele

Gundega Ķirsone

6

 

11.-12.

Lauma Māra Tiļļa

Gundega Ķirsone

5(atzin.)

 

8.-9.

Karlīna Leimane

Marta Grīnfelde

7

 

8.-9.

Anete Grāvīte

Gundega Ķirsone

7

Matemātika

10.

Anna Krista Dakša

Gunta Kāle

1

 

5.

Ieva Arbidāne

Gunta Kāle

1

 

7.

Ilna Anna Rone

Irēna Liepiņa

4(atzin.)

Vēsture

9.

Roberts Muško

Andra Bīlava      

5(atzin.)

Vizuālā māksla

1

Maija Dakša

Ineta Skricka

9

 

2

Kitija Lamberte

Ineta Skricka

7

 

4

Marta Līdaka

Aurika Bogataja

1

 

8

Agneta Anuškova

Ilze Dakša

3

 

10

Elvita Marija Tiļļa

Ilze Dakša

4(atzin.)

 

12

Evita Prosoloviča

Ilze Dakša

1

Sākumskola - matemātika

2.

Ieva Elīza Grigore

Ineta Skricka

6

 

3.

Līva Dana Plezere

Aurika Bogataja

7.

 

4.

Rodrigo Amatnieks

Tamāra Juzupa

6.

Sākumskolas – latviešu

2.

Ieva Elīza Grigore

Ineta Skricka

4. (atzin.)

 

3.

Līva Dana Plezere

Aurika Bogataja

3.

 

4.

Rodrigo Amatnieks

Tamāra Juzupa

5. (atzin.)

Kombinētā – 1. klase

1.

Luīze Sproģe

Daina Mežraupa

6.

Angļu valoda

5.-6.

Ieva Arbidāne

Valentīna Rubīna

3.

 

5.-6.

Marija Sīmane

Valentīna Rubīna

4. (atzin.)

 

7.

Rūta Strode

Valentīna Rubīna

5. (atzin.)

 

8.

Karlīna Leimane

Anita Marčinkus

10

Informātika

7.

Rūta Strode

Ilze Inkina

6.

 

7.

Marta Elza Rozenberga

Ilze Inkina

6.

Sociālās zinības

8.

A. Mertena T. Birģele

K. Leimane

Ineta Miķelsone

8.

Mājturība un tehnoloģija

5.-6.

Kora Krastiņa

Gita Leimane

5. (atzin.)

   

Patrīcija Andersone

Gita Leimane

4. (atzin.)

   

Beāte Bīlava

Gita Leimane

8.

   

Demija Riekstiņa

Gita Leimane

7.

Reģions - angļu

6.

Marija Sīmane

Valentīna Rubīna

Atzinība

Krievu valoda – atklātais konkurss

12.

Evita Prosoloviča

Irēna Martuzāne

2. pakāpe