2020./2021. māc. g.

Stundu saraksts 1. - 4. klasei

Stundu saraksts 5. - 9. klasei

Stundu saraksts 10. - 12. klasei

 

Stundu laiki

Stundu laiki “Lielajā skolā”

ST.

LAIKS

1.

8.30 - 9.10

2.

9.20   – 10.00

3.

10.05   – 10.45

4.

10.50 -11.30

5.

11.35 - 12.15

 

Garais starpbrīdis

6.

12.50 – 13.30

7.

13.35 – 14.15

8.

14.20 – 15.00

9.

15.05 - 15.45

Stundu laiki “Mazajā skolā”

ST.

LAIKS

1.

8.30 – 9.10

2.

9.20 - 10.00

3.

10.05 – 10.45

4.

10.50   -11.30

 

Garais starpbrīdis

5.

12.05 - 12.45

6.

12.50 – 13.30

7.

13.35 – 14.15

8.

14.20   - 15.00

9.

15.05 – 15.45