Pasākumu plāns

Jaunpils vidusskola . Pasākumu plāns 2023.- 2024. m.g. 1. pusgads (projekts)

Septembris

 – adaptācijas mēnesis – klašu pārgājienu, ekskursiju laiks, drošība.

1.09. Zinību diena. Skolas vecāku sapulce.

4.09.-8.09. Adaptācijas nedēļa. Ekskursijas, pārgājieni, klašu pasākumi.

11.09. Dzejas diena

18.09. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme. (Tematisko plānu iesniegšana).

22.09. Sporta diena - futbols

25.09. SP pirmā tikšanās. Darba plānošana.

Oktobris

- karjeras izvēles mēnesis, tikšanās klasēs, klašu grupās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, studentiem, vecākiem, tematiskas vecāku sanāksmes klašu grupās

6.10. Skolotāju diena.

16.10. SP tikšanās

16.10. Audzinātāju un interešu izglītības skolotāju sanāksme.

16.-20.10. Karjeras nedēļa

20.10. Pasākums „Skolā iet man ļoti patīk!” 1.-12. klašu skolēniem

Novembris

 –Valsts svētku mēnesis

10.11. Mārtiņdienas gadatirgus. Vecāku diena

13.-17.11. Valsts svētku pasākumi skolā

13.11. Lāčplēša diena. Rubuļu kapu apmeklējums, piemiņas brīdis.

21.11. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

21.11. Skolēnu Parlamenta sanāksme

Decembris 

­-  ziemas saulgriežu laiks, gatavošanās Ziemassvētku pasākumiem    

4.12. Sporta diena – Man patīk būt ziemā!                                                                                                                

15.12. Skolēnu Parlamenta sanāksme, nakts skolā

18.12. Skolotāju sanāksme

18.12. Ģenerālmēģinājumi.

20.-22.12. Ziemassvētku pasākumi skolā

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731