Skolotāji

 

Klašu audzinātāji 2022./2023. m. g.

att1
att1
1. klase – Tamāra Juzupa
2. klase – Ineta Skricka
3. klase – Aurika Bogataja
4. klase – Dace Adiņa
5. klase – Valentīna Rubīna
6. klase – Dace Adiņa
7. klase  - Viktorija Krīgerte
8. klase - Anita Marčinkus
9. klase – Mārīte Kabaka
10. klase – Marta Grīnfelde
11. klase – Artūrs Zaremba
12. klase – Irēna Martuzāne

logo adobe pdf

Skolotāju saraksts 2020./2021. māc. g.

 

 

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731