logo
logo

Projekts “Vesels Jaunpils novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/077

“Veselības/sporta dienas organizēšana skolā” 2017.gada 24.novembris, 12.decembris

1.diena   24.11.2017.

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

10.00- 10.50

Valsts policijas lekcija 5.-7. klašu skolēniem „Tabakas vārds pret tavējo”

„Tabakas vārds pret tavējo” Saruna par atkarībām, to ietekmi uz veselību un dzīves kvalitāti.

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Valsts policijas Tukuma nodaļas pārstāvji

10.00-10.50

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas nodarbība 8.-9.klašu skolēniem

Ieinteresēt apgūt mediķa profesiju, dot iespēju skolēniem iepazīties ar studiju iespējām veselības aprūpes izglītībā, kā arī izmēģināt drosmi, veicot kādu medicīnisku procedūru/injekciju uz manekena/rokas un arī izmēģināt salikt cilvēka orgānu manekena puzli.

Jaunpils vidusskolas bioloģijas kabinetā

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studenti

10.50-11.30

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas nodarbība 10.-12.klašu skolēniem

Ieinteresēt apgūt mediķa profesiju, dot iespēju skolēniem iepazīties ar studiju iespējām veselības aprūpes izglītībā, kā arī izmēģināt drosmi, veicot kādu medicīnisku procedūru/injekciju uz manekena/rokas un arī izmēģināt salikt cilvēka orgānu manekena puzli.

Jaunpils vidusskolas bioloģijas kabinetā

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studenti

10.00- 10.50

Veselīga uztura paradumi. Veselīgu brokastu gatavošana 1.-4.klase.

Teorētiska un praktiska nodarbība par veselīgu uzturu, praktiska pusdienu gatavošana.

Jaunpils vidusskolas mājturības kabinets

Gita Leimane – Jaunpils vidusskolas pasniedzēja

11.00-13.00

Pusdienas

     

13.00-15.00

Orientēšanās sacensības klašu grupās pēc skolu evakuācijas plāniem, sportiskas un izglītojošas aktivitātes stacijās.

Orientēšanās sacensības klašu grupās pēc skolu evakuācijas plāniem, sportiskas un izglītojošas aktivitātes stacijās. Zumba, psiholoģiskā vingrošana stresa mazināšanai, pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, sociālās spēles savstarpējai sapratnei.

Jaunpils vidusskolas telpas.

Irēna Martuzāne – skolotāja

Andris Fridrihsons – skolotājs

Ineta Miķelsone – skolotāja

Dace Adiņa - skolotāja

17.30(28.nov.)

Kā runāt ar savu pusaudzi, kā saprasties?

5.-9.klašu vecuma bērnu psiholoģiskās īpatnības, saruna ar vecākiem par to, kā saprast savu pusaudzi, kā runāt ar bērnu par viņam aktuāliem jautājumiem šinī vecumā

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Irina Rosicka - psihologs

2.diena   12.12.2017.

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

10.00- 11.30

“Rūpējies par savu un savu tuvinieku drošību”.

Nodarbības klašu grupās “Rūpējies par savu un savu tuvinieku drošību”. Tikšanās ar glābšanas dienestu darbiniekiem.

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Glābšanas dienestu darbinieki

11.30-12.00

 

Pusdienas 1.-4.klase

   

12.50-14.15

Viss par un ap biatlonu. Nodarbība 1.-6.klašu skolēniem.

Latvijas labākie biatlonisti, biatlona distances, biatlona sacensību norises noteikumi, biatlona apģērbs, biatlona inventārs vasarai un ziemai, inventāra sagatavošana!

Jaunpils vidusskolas sporta zāle

Andis Pušņakovs

12.00- 13.00

                         Pusdienas 5.-12.klases

   

13.30-14.15

Internetā tu neesi viens. Nodarbība 7.klašu skolēniem

Mērķis: Veicināt atbildīgu un drošu interneta lietošanu jauniešu vidū.

Apraksts: Sekstings ir seksuāla rakstura ziņu vai attēlu nosūtīšana ar mobilā tālruņa starpniecību. Nodarbības laikā tiek skatīts videomateriāls par sekstingu un runāts par dažādām tā iespējamajām sekām. Kopīgi tiek pārrunāti dažādi sociālo tīklu lietošanas paradumi un tas, kā un kādā apmērā notiek informācijas apmaiņa internetā.

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Biedrības “Papardes zieds” nodarbības skolēniem.Izglītības nodarbības vada jauniešu konsultanti un sabiedrības veselības speciālisti, kuri ir beiguši biedrības „Papardes zieds” apmācību un saņēmuši sertifikātus par to, ka viņiem ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes.

14.15-15.30

Vai es esmu tam gatavs? Nodarbība 8.klases skolēniem – attiecību veidošana

Mērķis: Likt jauniešiem aizdomāties par to, ka seksuālo attiecību uzsākšana ir nopietns solis, par kuru nedrīkst izlemt neviens cits kā pats jaunietis.

Apraksts: Jaunieši apspriež argumentus, kāpēc cilvēki uzsāk vai neuzsāk seksuālas attiecības. Tiek izspēlētas lomu spēles, kurās jaunieši mācās pateikt „nē” un uzlabot savas argumentācijas prasmes.

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Biedrības “Papardes zieds” nodarbības skolēniem.Izglītības nodarbības vada jauniešu konsultanti un sabiedrības veselības speciālisti, kuri ir beiguši biedrības „Papardes zieds” apmācību un saņēmuši sertifikātus par to, ka viņiem ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes.

14.15-15.45

Sniega instalāciju veidošana.1.-6. un 9.-12.klašu kolektīvi

Savstarpējās sadarbības prasmes, attiecību veidošana, kolektīva saliedēšana.

Skolas pagalms.

Dace Adiņa, Artūrs Zaremba, Andris Fridrihsons, klašu audzinātāji

16.00-17.30

Lekcija – diskusija vecākiem un skolotājiem par bērnu seksuālo un reproduktīvo veselību

Pusaudži saskaras ar seksualitātes tēmu, runājoties ar draugiem, lietojot internetu, spēlējot spēles, lasot, klausoties mūziku, skatoties televīziju – līdz ar to līdz viņiem bieži vien nonāk maldinoša vai nepilnīga informācija. Runāšana par šīm tēmām var viņiem palīdzēt:attīstīt komunikācijas spējas, lai veidotu spēcīgas attiecības, kurās viņi justos labi. Izpētīt viņu pašu jūtas un emocijas, kā daļu no attiecību attīstīšanas un iemācoties respektēt citus.Aizkavēt dzimumattiecību sākšanu, līdz brīdim, kad viņi ir tam gatavi.Pretoties vienaudžu spiedienam un medijiem, kas liek nodarboties ar seksu.Attīstīt pārliecību par sevi un savām zināšanām, tā veicot pareizās izvēles par dzimumdzīvi, ieskaitot iespēju vēl nenodarboties ar seksu.Ar savu partneri izrunāt to, ko vēlas darīt un, ko nevēlas.Ja tiek izlemts par labu seksam, tad spēt vienoties par drošu seksu ar savu partneri. Tā kā pusaudži šīs tēmas apspriež ar saviem draugiem, tad informācija bieži var būt nepilnīga. Runājot ar savu pusaugu bērnu par šīm tēmām, vecāki būs droši, ka viņi iegūst informāciju, ko bērns uzskata par svarīgu un kura ir patiesa.

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Biedrības “Papardes zieds” veselības speciālisti.