logo
logo

Projekts “Vesels Jaunpils novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/077

17.10.2018.

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

12.50-13.30

13.30-14.15

14.15 -15.30

Teorētiskās nodarbības 10.-12. klases skolēniem vada reproduktīvās veselības speciālisti. Pirmajā daļā dalībnieki arī tiek sadalīti zēnu un meiteņu grupās un tiem tiek skaidrota profilakse, īpatnības dažādos vecuma posmos un ģimenes veidošana caur reproduktīvās sistēmas prizmu. Otrajā daļā tiek veikti simulācijas uzdevumi, uzklausīts skolēnu redzējums.

Tēma: Drošas attiecības

Vecuma grupa: 10.-12. klase

Mērķis: Veicināt drošu, cieņpilnu un uzticamu attiecību veidošanu un uzlabot komunikācijas prasmes.

Apraksts: Nodarbības tēma tiek pielāgota atbilstoši nodarbības dalībnieku situācijai un pieredzei – problēmsituāciju risināšana, vardarbības profilakse, brīva un informēta piekrišana seksuālām attiecībām. Nodarbības laikā tiek aplūkotas dažādas situācijas un veidota diskusija par tām. Tiek veikti uzdevumi komunikācijas prasmju uzlabošanai.

Bauda bez grauda

Tēma: Kontracepcija

Vecuma grupa: 9.-12. klase

Mērķis: Informēt jauniešus par risku seksuālo attiecību laikā inficēties ar seksuāli transmisīvajām infekcijām (STI).

Apraksts: Ar jauniešiem tiek pārrunāts, kādas metodes palīdz izvairīties no STI (t.sk. HIV/AIDS) un nevēlamas grūtniecības, kādi ir biežākie STI simptomi un ko darīt, ja tādi parādās.

Jaunpils vidusskolas klases

Biedrības “Papardes zieds” nodarbības skolēniem. Izglītības nodarbības vada jauniešu konsultanti un sabiedrības veselības speciālisti, kuri ir beiguši biedrības „Papardes zieds” apmācību un saņēmuši sertifikātus par to, ka viņiem ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes.

12.15- 12.50

                         Pusdienas 5.-12.klases

   

12.50-13.30

13.30-14.15

14.15 -15.30

Teorētiskās nodarbības – izglītojošas nodarbības 7.-9. klases skolēniem, kuras vada reproduktīvās veselības speciālisti. Pirmajā daļā dalībnieki tiek sadalīti meiteņu un zēnu grupās. Izmantojot dažādus uzskates materiālus, tiek stāstīts, kas ir reproduktīvā sistēma, pamatnosacījumi tās veselības saglabāšanai, vadītāji runā par specifiskām niansēm, kas attiecas uz konkrēto dzimumu. Otrajā daļā grupas tiek apvienotas vienā un ar erudīcijas uzdevumiem tiks veicināts labāk izprast pretējo dzimumu.

Vai es zinu pietiekami daudz par TO?

Tēma: Seksualitāte

Vecuma grupa: 7.-9. klase

Mērķis: Veidot jauniešu izpratni par seksualitāti kā par katra cilvēka dabisku un būtisku personības sastāvdaļu.

Apraksts: Nodarbībā tiek diskutēts par tādiem jautājumiem kā intimitāte, dzimumu lomas, stereotipi, vecāku, skolas un mediju ietekme uz mūsu seksualitātes izpausmēm. Nodarbībā īpaši akcentēta tēma par atbildību, ko katrs uzņemas par savu seksuālo uzvedību un tās sekām, kā arī tas, ka cita cilvēka seksualitātes izpausmes nav nosodāmas, ja vien tās nenodara ļaunumu līdzcilvēkiem. Nodarbībā uzmanība pievērsta cilvēka seksualitātei, ko nosaka indivīda personība, nevis viņa aktivitāte seksuālajās attiecībās.

Jaunpils vidusskolas klašu telpās

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Biedrības “Papardes zieds” nodarbības skolēniem. Izglītības nodarbības vada jauniešu konsultanti un sabiedrības veselības speciālisti, kuri ir beiguši biedrības „Papardes zieds” apmācību un saņēmuši sertifikātus par to, ka viņiem ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes.

16.00-17.00

Nodarbība vecākiem un skolotājiem Kāda vecāku loma sarunās par attiecībām un seksuālo un reproduktīvo veselību?

Sarunas par : Kāda vecāku loma sarunās par attiecībām un seksuālo un reproduktīvo veselību? Kad sākt runāt par attiecībām un seksuālo un reproduktīvo veselību? Kādā vecumā un par ko runāt? Kā tava uzvedība ietekmē bērnu? Kā es varu palīdzēt bērnam veikt pareizo izvēli veselīgu attiecību veidošanā? Kādus vārdus man vajadzētu lietot? Ko bērnam vajadzētu ikdienā atgādināt? Kas notiks, ja es ar savu bērnu nerunāju par seksuālo un reproduktīvo veselību un attiecībām? Kā atbildēt uz jautājumiem? Kāpēc ar bērniem jārunā par attiecībām un seksuālo un reproduktīvo veselību?

Skolas aktu zālē

Biedrības “Papardes zieds” nodarbība